Teorija

Skaitļu intervāls
Svarīgi!
Nevienādībām ir bezgala daudz atrisinājumu, uzrakstīt tos visus nav iespējams. Atrisinājumu var attēlot uz koordinātu ass vai uzrakstīt kā skaitļu intervālu.  
Piemērs:

x > 5 Tā kā pats skaitlis 5 nav nevienādības atrisinājums, tad atliek  tukšu punktu.
x_ass_tpL5.PNG                          Par skaitli 5 lielāki ir visi tie skaitļi, kas uz ass atrodas pa labi no skaitļa 5. Iesvītro derīgo intervālu (pa labi).
x(5;+)
x pieder intervālam no 5 (neieskaitot) līdz plus bezgalībai.
Pieraksta atbildi ar intervālu.
 x var būt jebkurš skaitlis no 5 līdz bezgalībai.
 
Bezgalība
Zīme "" matemātikā apzīmē bezgalības jēdzienu.
Matemātikā ir pieņemts lietot - un +.
Ievēro, kā bezgalības novietotas attiecībā pret skaitļu asi:
x_ass_tpM.png

Bezgalības zīme  intervālā vienmēr ir kopā ar 'apaļo' iekavu.
Piemērs:
Pieraksts y(;+)  nozīmē, ka y ir jebkurš skaitlis.
 
Pieņemtie apzīmējumi
Attēlojot nevienādības atrisinājumu uz skaitļu ass vai pierakstot to ar intervālu, jāievēro pieņemtie apzīmējumi.
 
Nestingrās nevienādības zīmes:
  
vai
 
(galapunkts ir ieskaitīts)
 
 
[ vai ]
 'kantainās' iekavas
Stingrās nevienādības zīmes:
  
zīmes < vai >
ο 
(galapunkts nav ieskaitīts)
( vai )
 'apaļās' iekavas

   Izpēti piemērus!
x_ass_ppL.png
 
x[a;+)
 
x_ass_ppM.png
 
x(;a]
 
x_ass_tpL.png
 
x(a;+)
 
x_asstpMm.png
 
x;a
 
Atsauce:
Matemātika 7.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2007. - 248 lpp.- izmantotā literatūra: 68.-69. lpp.