Teorija

Nevienādības
"Ja divas izteiksmes savieno ar nevienādības zīmi, rodas nevienādība."
Svarīgi ir izšķirt nevienādības zīmes un to nosaukumus.
Zīmes  >  nosaukums ir lielāks. Lielāka ir nevienādības kreisā puse.mazaks lielaks2.PNG
Zīmes  <  nosaukums ir mazāks. Lielāka ir nevienādības labā puse.mazaks lielaks.jpg
Ja nevienādības pierakstā izmanto zīmes > vai <, nevienādību sauc par stingru nevienādību.
 
Ja nevienādības pierakstā izmanto zīmes vai (lielāks vai vienāds; mazāks vai vienāds), nevienādību sauc par nestingru nevienādību." 
 
Raksta

Lasa
 
 
6 > 5

x > 5
 
stingras nevienādības:
6 lielāks nekā 5

x lielāks nekā 5

30z0
 
nestingras nevienādības:
3 lielāks vai vienāds ar 0

z lielāks vai vienāds ar 0

Ievēro atšķirību starp stingro un nestingro nevienādību!
Piemērs:
 Nevienādība  33  ir patiesa, bet  3 > 3  ir aplama.
 
Atsauce:
Matemātika 7.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2007. - 248 lpp.- izmantotā literatūra: 65. lpp.