Teorija

Lineāras nevienādības
"Lineāra nevienādība ir nevienādība, kas dota vai pārveidojama formā ax > b vai ax < b, kā arī
axbvaiaxb,
kur a, b - doti skaitļi un x ir mainīgais."
 
Lineāru nevienādību risināšanā izmanto nosacīto nevienādību īpašības.
Piemērs:
 
 
a - 5 > 0    (abām nevienādības pusēm pieskaita 5)
a > 5
a(5;+) 
x + 3 < 0     (no abām pusēm atņem 3)
x < - 3
x(;3) 
 
 
Abas nevienādības puses drīkst reizināt ar skaitli
 
 
Abas nevienādības puses drīkst dalīt ar skaitli

13c53(nevienādībaszīmenemainās)c53c15c(;15]

3z15:(3)(nevienādībamaināsuzpretējo)z15:(3)z5z[5;+)
 

 
Atsauce:
Matemātika 7.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2007. - 248 lpp.- izmantotā literatūra: 72.-73. lpp.