Teorija

Uzdevumi

1. Lauzta līnija

Grūtības pakāpe: zema

1♦
2. Lauztas līnijas elementi

Grūtības pakāpe: zema

1♦
3. Lauztu līniju veidi

Grūtības pakāpe: zema

1♦
4. Vienkārša lauzta līnija

Grūtības pakāpe: zema

1♦
5. Daudzstūru nosaukumi un elementi

Grūtības pakāpe: zema

2♦
6. Daudzstūra diagonāles

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
7. Trijstūra malas un leņķi

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
8. Trijstūru veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
9. Trijstūra eksistence

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
10. Trijstūra eksistence

Grūtības pakāpe: augsta

3♦
11. Trijstūra eksistence. Vienādojums

Grūtības pakāpe: augsta

4♦
12. Trijstūra bisektrises definīcija

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
13. Trijstūra mediānas definīcija

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
14. Trijstūra bisektrise, mediāna, augstums

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
15. Mediānas un bisektrises lietošana aprēķinos

Grūtības pakāpe: zema

4♦
16. Dažādmalu trijstūra perimetrs

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
17. Trijstūra mediāna aprēķinos

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
18. Trijstūra malu attiecība

Grūtības pakāpe: augsta

6♦
19. Trijstūru vienādības pazīmes kopā

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
20. Trijstūru vienādības pazīmes 1

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
21. Trijstūru vienādības pazīmes 2

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
22. Trijstūru vienādības pazīmes 3

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
23. Trijstūru vienādības pazīme 4

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
24. Trijstūru vienādības pazīme 5

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
25. Trijstūru vienādības pazīmes 6

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦

Eksāmenu uzdevumi

1. 1. daļas 10. uzd. Trijstūru vienādība

Grūtības pakāpe: zema

1♦

Testi

1. Lauzta līnija un daudzstūris

Grūtības pakāpe: zema

10♦
2. Trijstūra elementi un raksturīgās līnijas

Grūtības pakāpe: vidēja

13♦
3. Trijstūru vienādības pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦

Metodiskie materiāli