Teorija

Uzdevumi

1. Nevienādības patiesums

Grūtības pakāpe: zema

1♦
2. Nevienādības papildināšana

Grūtības pakāpe: zema

1♦
3. Skaitliska nevienādība

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
4. Veselie skaitļi no intervāla

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
5. Pārveido vārdisku izteikumu

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
6. Skaitļu intervāla noteikšana

Grūtības pakāpe: zema

1♦
7. Skaitļu intervālu veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
8. Skaitļu intervāls

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
9. Nevienādības atrisināšana

Grūtības pakāpe: zema

1♦
10. Naturālā atrisinājuma noteikšana

Grūtības pakāpe: augsta

3♦
11. Veselā atrisinājuma noteikšana

Grūtības pakāpe: augsta

3♦
12. Lineāra nevienādība ar intervālu

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
13. Nevienādības risinājuma pamatošana

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
14. Lineāra nevienādība

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
15. Nevienādība ar daļām

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
16. Lineāra nevienādība

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
17. Lineāra nevienādība ar iekavām

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
18. Nevienādība dota ar vārdiem

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
19. Izpratne par naturāla atrisinājuma nepieciešamību

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
20. Vesela atrisinājuma pielietojums teksta uzdevumā

Grūtības pakāpe: augsta

4♦
21. Nevienādība teksta uzdevumā 1

Grūtības pakāpe: augsta

6♦
22. Nevienādība teksta uzdevumā 2

Grūtības pakāpe: augsta

6♦
23. Nevienādība tekstā uzdevumā 3

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
24. Nevienādība teksta uzdevumā 4

Grūtības pakāpe: augsta

5♦

Eksāmenu uzdevumi

1. Nevienādības patiesums

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
2. Nevienādības sakņu pārbaude

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. Lineāras nevienādības atrisināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
4. Atrisinājums ar skaitļu intervālu

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦

Testi

1. Skaitliskas nevienādības

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
2. Intervāli un zīmējums uz ass

Grūtības pakāpe: vidēja

7♦
3. Lineāru nevienādību atrisināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

11♦
4. Lineāras nevienādības

Grūtības pakāpe: augsta

12♦
5. Nevienādības teksta uzdevumos

Grūtības pakāpe: augsta

10♦

Metodiskie materiāli