Grūtības pakāpe:
00:19:00

Visi uzdevumi:

10♦
1. Izpratne par naturāla atrisinājuma nepieciešamību 1♦
2. Vesela atrisinājuma pielietojums teksta uzdevumā 4♦
3. Nevienādība teksta uzdevumā 4 5♦