Teorija

Uzdevumi

1. Sengrieķu uzskati par zemi, debesīm, pasaules rašanos

Grūtības pakāpe: zema

2♦
2. Pirmā dievu paaudze - titāni

Grūtības pakāpe: zema

2♦
3. Titāni - otrās dievu paaudzes radītāji

Grūtības pakāpe: zema

1♦
4. Sengrieķu mīti par cilvēka radīšanu

Grūtības pakāpe: zema

2♦
5. Sengrieķu uzskati par pēcnāves dzīvi

Grūtības pakāpe: zema

2♦
6. Sengrieķu uzskati par pasaules attīstības laikmetiem, pasaules galu

Grūtības pakāpe: zema

2♦
7. Sengrieķu dievi. Zevs, Dēmetra

Grūtības pakāpe: zema

2♦
8. Sengrieķu dievi, to darbības sfēras

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
9. Sengrieķu dievi. Apollons, Afrodīte

Grūtības pakāpe: zema

2♦
10. Sengrieķu dievu raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
11. Sengrieķu dievu simboli

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
12. Sengrieķu varoņi. Ahillejs

Grūtības pakāpe: zema

2♦
13. Sengrieķu varonis Ahillejs. Trojas karš

Grūtības pakāpe: zema

2♦
14. Sengrieķu varoņi. Hērakls

Grūtības pakāpe: zema

2♦
15. Sengrieķu mitoloģija. Hērakla varoņdarbi

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
16. Hērakla sastaptās sengrieķu mitoloģiskās būtnes

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
17. Hērakla varoņdarbu raksturojums

Grūtības pakāpe: zema

2♦
18. Sengrieķu varoņi. Jāsons

Grūtības pakāpe: zema

2♦
19. Sengrieķu varoņi. Jāsona varoņdarbi

Grūtības pakāpe: zema

2♦
20. Sengrieķu varoņi. Jāsona atgriešanās Iolkā

Grūtības pakāpe: zema

2♦
21. Sengrieķu varoņi. Jāsona dzīve pēc aizbraukšanas no Iolkas

Grūtības pakāpe: zema

4♦
22. Sengrieķu varoņi. Odisejs

Grūtības pakāpe: zema

2♦
23. Odisejs kiklopu salā, mājupceļš uz Itaku

Grūtības pakāpe: zema

2♦
24. Odiseja viesošanās burves salā, pareģa dvēseles vēstījums

Grūtības pakāpe: zema

2♦
25. Odiseja piedzīvojumi

Grūtības pakāpe: zema

2♦
26. Odiseja atgriešanās Itakā

Grūtības pakāpe: zema

2♦
27. Sengrieķu varoņi. Persejs

Grūtības pakāpe: zema

2♦
28. Perseja un Danajas izglābšanās

Grūtības pakāpe: zema

2♦
29. Gorgonas un grajas

Grūtības pakāpe: zema

2♦
30. Persejs un Andromeda

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
31. Sengrieķu varonis Tēsejs

Grūtības pakāpe: zema

2♦
32. Tēseja ierašanās pie tēva

Grūtības pakāpe: zema

2♦
33. Tēsejs un Ariadne, atgriešanās Atēnās

Grūtības pakāpe: zema

2♦

Testi

1. Sengrieķu mitoloģija. Pasaules uzskats

Grūtības pakāpe: zema

12♦
2. Sengrieķu mitoloģija. Dievu raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

21♦
3. Sengrieķu varoņi - Ahillejs, Hērakls

Grūtības pakāpe: vidēja

15♦
4. Sengrieķu varoņi - Jāsons

Grūtības pakāpe: zema

11♦
5. Sengrieķu varoņi - Odisejs

Grūtības pakāpe: zema

11♦
6. Sengrieķu varoņi - Persejs

Grūtības pakāpe: zema

10♦
7. Sengrieķu varoņi - Tēsejs

Grūtības pakāpe: zema

7♦

Metodiskie materiāli