Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10♦
1. Sengrieķu varoņi. Persejs 2♦
2. Perseja un Danajas izglābšanās 2♦
3. Gorgonas un grajas 2♦
4. Persejs un Andromeda 3♦
5. Perseja atgriešanās 1♦