Teorija

Uzdevumi

1. Domāšanas formas, to raksturīgās iezīmes

Grūtības pakāpe: zema

2♦
2. Mitoloģiskās domāšanas raksturojums, mīts un pasaka

Grūtības pakāpe: zema

2♦
3. Mītu veidi

Grūtības pakāpe: zema

2♦
4. Mītu iedalījums pēc to satura

Grūtības pakāpe: zema

1♦
5. Lībiešu mitoloģija

Grūtības pakāpe: zema

2♦
6. Igauņu mitoloģija

Grūtības pakāpe: zema

2♦
7. Kalevipoegs

Grūtības pakāpe: zema

2♦
8. Lielais Tells

Grūtības pakāpe: zema

2♦
9. Prūšu pasaules uzskats, dominējošie dievi

Grūtības pakāpe: zema

2♦
10. Prūšu dievi

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
11. Prūšu svētvietas, priesteri, upurēšana

Grūtības pakāpe: zema

2♦
12. Seno lietuviešu pasaules uzskats, galvenais debesu dievs

Grūtības pakāpe: zema

2♦
13. Lietuviešu dievi, to darbības sfēras

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
14. Seno lietuviešu uzskati par pēcnāves dzīvi; seno lietuviešu varoņi

Grūtības pakāpe: zema

2♦
15. Egle - čūsku karaliene

Grūtības pakāpe: zema

2♦
16. Senlatviešu pasaules uzskats, Pērkons

Grūtības pakāpe: zema

2♦
17. Senlatviešu galvenā dievība

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
18. Senlatviešu dievības, to raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
19. Eposs, teika par latviešu spēkavīriem

Grūtības pakāpe: zema

2♦

Testi

1. Domāšanas formas, mitoloģiskā domāšana

Grūtības pakāpe: zema

9♦
2. Somugru tautas, lībiešu mitoloģija

Grūtības pakāpe: zema

4♦
3. Igauņu mitoloģija

Grūtības pakāpe: zema

7♦
4. Baltu - prūšu, lietuviešu - mitoloģijas raksturīgās iezīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

21♦
5. Baltu - latviešu - mitoloģijas raksturīgās iezīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

12♦

Metodiskie materiāli