Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12♦
1. Sengrieķu uzskati par zemi, debesīm, pasaules rašanos 2♦
2. Pirmā dievu paaudze - titāni 2♦
3. Titāni - otrās dievu paaudzes radītāji 1♦
4. Sengrieķu mīti par cilvēka radīšanu 2♦
5. Sengrieķu uzskati par pēcnāves dzīvi 2♦
6. Sengrieķu uzskati par pasaules attīstības laikmetiem, pasaules galu 2♦
7. Pandora 1♦