Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Skata punkts, perspektīva Zina, kas ir skatu punkts, perspektīva.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Viens satekpunkts 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zina, kas ir satekpunkts, prot noteikt vienu satekpunktu ainavā.
2. Horizonts, divi satekpunkti 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot raksturot horizonta līniju, spēj attēlos saskatīt divus satekpunkts.
3. Viens, divi satekpunkti 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot attēlos saskatīt vienu vai divus satekpunktus.
4. Lineārā perspektīva, satekpunkti 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot raksturot lineāro perspektīvu, spēj attēlā noteikt satekunktu skaitu.
5. Cilvēka acs perspektīva 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot attēlos saskatīt cilvēka acs perspektīvu.
6. Satekpunktu veidi, "putna perspektīva" 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot attēlā saskatīt satekpunktus, spēj atpazīt "putna perspektīvu".
7. Cilvēka acs, putna perspektīva 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot mākslas darbu reprodukcijās saskatīt cilvēka acs vai putna perspektīvas pazīmes.
8. Vardes perspektīva 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot attēlos saskatīt "vardes perspektīvu".
9. Satekpunkti, acu augstums 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Prot raksturot acu augstumu, satekpunktus, atpazīt tos attēlā.
10. Lineārā perspektīva, acu augstumu veidi (ar ievilkšanu) 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot raksturot lineāro perspektīvu, spēj attēlā saskatīt noteiktā acu augstuma pazīmes.
11. Satekpunkti, vardes perspektīva (ar ievilkšanu) 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot raksturot satekpunktus, spēj attēlos saskatīt vardes perspektīvas pazīmes.
12. Horizonta līnija, satekpunkti (ar ievilkšanu) 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot noteikt horizonta līnijas atrašanās vietu kompozīcijā, spēj noteikt satekpunktus.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Horizonts, acu augstums Citi zema 1 p. Zina, kas ir horizonts, acu augstums.
2. Skata punkts, lineārā perspektīva Citi zema 1 p. Zina, kas ir skata punkts, lineārā perspektīva.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skata punkts, lineārā perspektīva 00:17:00 vidēja 12 p. Zina, kas ir skata punkts, lineārā perspektīva; zina, kas ir satekpunkts, prot noteikt vienu satekpunktu ainavā; prot raksturot horizonta līniju, spēj attēlos saskatīt divus satekpunkts; prot attēlos saskatīt cilvēka acs perspektīvu; prot attēlos saskatīt "vardes perspektīvu".

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lineārā perspektīva, horizonts, acu augstums, satekpunkti 00:20:00 vidēja 21 p. Zina, kas ir horizonts, acu augstums; prot attēlos saskatīt vienu vai divus satekpunktus; prot raksturot lineāro perspektīvu, spēj attēlā noteikt satekunktu skaitu; prot attēlā saskatīt satekpunktus, spēj atpazīt "putna perspektīvu"; prot mākslas darbu reprodukcijās saskatīt cilvēka acs vai putna perspektīvas pazīmes; prot raksturot acu augstumu, satekpunktus, atpazīt tos attēlā.