Grūtības pakāpe:
00:17:00
1. Skata punkts, lineārā perspektīva 1 p.
2. Viens satekpunkts 2 p.
3. Horizonts, divi satekpunkti 4 p.
4. Cilvēka acs perspektīva 3 p.
5. Vardes perspektīva 2 p.