Skata punkts – vieta, kurā noteiktā laika sprīdī atrodas skatītājs. No šīs vietas atkarīga perspektīva, kādā viņš redz apkārtējo pasauli.
 
8.jpg
Attēlā vienu un to pašu objektu redz savādāk, lūkojoties no dažādiem skatu punktiem
 
Perspektīva ir priekšmeta attēls plaknē atbilstoši tā lieluma un kontūru pārmaiņām. Pārmaiņas ietekmē attālums, kādā objekts atrodas no skatītāja.
 
161.jpg
Attēlā objekti, kas atrodas tālāk no skatītāja, ir izmēros mazāki
 
Viens no perspektīvas veidiem – lineārā perspektīva. To Leons Batista Alberti (1404-1472) izgudroja renesanses posmā, 15. gadsimtā Itālijā, Florencē.
 
9.jpg
Attēlā Leons Batista Alberti
 
Lineārās perspektīvas princips – visas dabā esošās paralēlās līnijas satek vienā punktā pie horizonta. Šo punktu dēvē par satekpunktu. Var būt viens, divi vai trīs satekpunkti.
 
Viens satekpunkts – visas līnijas satiekas vienā punktā uz horizonta līnijas.
 
1.jpg
Attēlā viena satekpunkta perspektīva
 
299.jpg
Attēlā viens satekpunkts
 
Divi satekpunkti – tie vērojami, ja skatītājs nostājas pret objekta šķautni tā, lai redzētu objekta abus sānus. Veidojas divi satekpunkti uz horizonta līnijas.
 
3.png
Attēlā divu satekpunktu perspektīva
 
1.jpg
Attēlā divi satekpunkti
 
Trīs satekpunkti - tie vērojami, ja redzamas abas objekta sānu daļas un objekts visā augstumā. Satekpunkti atrodas sānu daļās pie horizonta līnijas un augšpusē vai apakšpusē. Trīs satekpunktus izmanto, lai attēlotu objektu skatā no augšas vai apakšas.
 
6.png
Attēlā trīs satekpunktu perspektīva
 
7.jpg
Attēlā trīs satekpunkti
 
Horizonts norāda skatītāja, mākslinieka acu augstumu. Mākslas darbā horizonts var sakrist ar darba viduslīniju, atrasties augstāk vai zemāk par šo viduslīniju. Tas norāda, vai attēlotā kompozīcija skatīta no putna lidojuma ("putna perspektīva"), cilvēka skatu punkta ("cilvēka acs perspektīva") vai arī skatītājs apsēdies uz zemes un vērojis apkārtējo pasauli ("vardes perspektīva").
 
128.jpg
Attēlā "putna perspektīva" (horizonta līnija atrodas virs mākslas darba viduslīnijas)
 
294.jpg
Attēlā "cilvēka acs perspektīva" (horizonta līnija sakrīt ar mākslas darba viduslīniju)
 
37.jpg
Attēlā "vardes perspektīva" (horizonta līnija atrodas zem mākslas darba viduslīnijas)
 
Papildinformācija
 
Atsauce:
Mazā mākslas vēstures terminu vārdnīca/Daina Blūma. - Rīga : Zvaigzne ABC. - 327 lpp. : il.: 133.lpp.
https://lv.wikipedia.org/wiki/Perspektīva
 
Attēli:
https://en.wikipedia.org/wiki/Point_of_view_(philosophy)#/media/File:Point_of_view_bias.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Claude_Monet#/media/File:Pont_Argenteuil_Monet_1.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Leon_Battista_Alberti#/media/Archivo:Leone_Batista_Alberti.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Perspective_(graphical)#/media/File:Finnish_national_road_4_Vierum%C3%A4ki.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Sisley-Chemin_de_la_Machine_Louveciennes.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Vanishing_point#/media/File:TwoPointPerspective.png
https://en.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh#/media/File:Vincent_van_Gogh_-_The_yellow_house_(%27The_street%27).jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Perspectiva#/media/Archivo:3-punktperspektive_1.svg
https://es.wikipedia.org/wiki/Perspectiva#/media/Archivo:Rome_Palace_of_Labor.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Gustave_Caillebotte#/media/File:Gustave_Caillebotte_-_The_Yellow_Fields_at_Gennevilliers.JPG
https://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Sisley#/media/File:Sisley-Regatta_at_Hampton_Court.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Jan_van_Goyen#/media/File:Jan_van_Goyen_001.jpg