Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Faktūras raksturojums. Faktūra dabā Jēdzieni: faktūra. Dažādas faktūras ir atrodamas visapkārt – dabā un cilvēka radītā vidē. (K.Li.2.) Zina, kas ir faktūra, prot raksturot dažādās faktūras dabā. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: raksturo faktūru, to daudzveidību dabā.
2. Faktūra mākslā Dažādas faktūras ir atrodamas visapkārt – dabā un cilvēka radītā vidē. (K.Li.2.) Zina, ka faktūras var redzēt arī mākslas darbos – glezniecības un tēlniecības darbos. Skolēnam nozīīmīgākās darbības mācību satura apguvē: izprot faktūru iegūšanas iespējas tēlniecībā un glezniecībā.
3. Kolāža Jēdzieni: kolāža. Izmantojot materiālus ar dažādām faktūrām, kolāžu var padarīt izteiksmīgāku. (K.Li.3.) Zina, kas ir kolāža, prot to raksturot. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: raksturo kolāžu, zina, kādus materiālus var izmantot kolāžas radīšanā.
4. Kolāžas veidi. Foto kolāža Jēdzieni: kolāža. Prot raksturot vienu no kolāžas veidiem – foto kolāžu. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: zina, kas ir foto kolāža, izprot tās izveidošanas principus.
5. Kolāžas veidi. Dekupāža Jēdzieni: kolāža. Prot raksturot vienu no kolāžas veidiem – dekupāžu. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo vienu no kolāžas veidiem – dekupāžu.
6. Kurta Švitersa kolāžas Jēdzieni: kolāža. Izmantojot materiālus ar dažādām faktūrām, kolāžu var padarīt izteiksmīgāku. (K.Li.3.) Prot raksturot kolāžas, izmantoto materiālu daudzveidību. Skolēnam nozīmīgākās darbības: zina, kā veido kolāžas, rada izpratni par kolāžās izmantotajiem materiāliem.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Faktūras dabā 1. izziņas līmenis zema 2 p. Dažādas faktūras ir atrodamas visapkārt – dabā un cilvēka radītā vidē. (K.Li.2.) Prot attēlos saskatīt faktūras. Uzdevuma tips – attēlu analīze, patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos faktūras pazīmes.
2. Faktūras dzīvnieku pasaulē 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Dažādas faktūras ir atrodamas visapkārt – dabā un cilvēka radītā vidē. (K.Li.2.) Prot attēlos saskatīt faktūras. Uzdevuma tips – attēlu analīze, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata faktūras pazīmes, izvēlas atbilstošo attēlu.
3. Faktūru daudzveidība 1. izziņas līmenis zema 1 p. Dažādas faktūras ir atrodamas visapkārt – dabā un cilvēka radītā vidē. (K.Li.2.) Prot attēlā saskatīt faktūras pazīmes. Uzdevuma tips – attēla analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlu, saskata tajā faktūras pazīmes, izvēlas atbildes variantu.
4. Faktūru daudzveidība dabā 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Dažādas faktūras ir atrodamas visapkārt – dabā un cilvēka radītā vidē. (K.Li.2.) Prot attēlos saskatīt faktūras, noteikt kopīgās un atšķirīgās pazīmes. Uzdevuma tips – attēlu analīze, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata kopīgās un atšķirīgās pazīmes, izvēlas lieko attēlu.
5. Faktūra tēlniecībā 1. izziņas līmenis zema 2 p. Dažādas faktūras ir atrodamas visapkārt – dabā un cilvēka radītā vidē. (K.Li.2.) Prot attēlos saskatīt faktūras. Uzdevuma tips – attēlu analīze, patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos faktūras pazīmes.
6. Faktūra skulptūrās 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Dažādas faktūras ir atrodamas visapkārt – dabā un cilvēka radītā vidē. (K.Li.2.) Prot attēlos saskatīt faktūras, salīdzināt tās, noteikt izteiktākās faktūras. Uzdevuma tips – attēlu analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlos redzamās faktūras, salīdzina tās.
7. Faktūras tēlniecības darbos 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Dažādas faktūras ir atrodamas visapkārt – dabā un cilvēka radītā vidē. (K.Li.2.) Prot attēlos saskatīt faktūras, spēj noteikt lieko attēlu. Uzdevuma tips – attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata kopīgās pazīmes, nosaka lieko attēlu.
8. Faktūra dabā un tēlniecībā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Dažādas faktūras ir atrodamas visapkārt – dabā un cilvēka radītā vidē. (K.Li.2.) Prot attēlos saskatīt faktūras. Uzdevuma tips – attēlu analīze, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos faktūras pazīmes.
9. Faktūra glezniecībā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pēta faktūru mākslas darbos. Dažādas faktūras ir atrodamas visapkārt – dabā un cilvēka radītā vidē. (K.Li.2.) Prot saskatīt faktūras glezniecībā. Uzdevuma tips – attēlu analīze, patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos fakturētas virsmas.
10. Faktūru pazīmes glezniecībā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pēta faktūru mākslas darbos. Dažādas faktūras ir atrodamas visapkārt – dabā un cilvēka radītā vidē. (K.Li.2.) Prot attēlos saskatīt faktūras. Uzdevuma tips – attēlu analīze, attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības: saskata faktūru glezniecībā.
11. Faktūra tēlniecībā un glezniecībā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Dažādas faktūras ir atrodamas visapkārt – dabā un cilvēka radītā vidē. (K.Li.2.) Prot attēlos saskatīt faktūras, salīdzināt tās, noteikt izteiktākās faktūras. Uzdevuma tips – attēlu analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlos redzamās faktūras, salīdzina tās.
12. Faktūras daudzveidība mākslā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pēta faktūru mākslas darbos. Dažādas faktūras ir atrodamas visapkārt – dabā un cilvēka radītā vidē. (K.Li.2.) Prot attēlos saskatīt fakturētu virsmu. Uzdevuma tips – attēlu analīze, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata faktūras pazīmes tēlniecības un glezniecības paraugos.
13. Faktūru dažādība mākslas darbos 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Pēta faktūru mākslas darbos. Dažādas faktūras ir atrodamas visapkārt – dabā un cilvēka radītā vidē. (K.Li.2.) Prot attēlos saskatīt faktūras. Uzdevuma tips – attēlu analīze, liekā attēla noteikšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības – analizē attēlus, saskata tajos faktūras, nosaka lieko attēlu.
14. Kolāžas raksturojums 1. izziņas līmenis zema 2 p. Jēdzieni: kolāža. Zina, kas ir kolāža, prot raksturot seno laiku kolāžas. Uzdevuma tips – patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības: zina, kas ir kolāža, prot to raksturot.
15. Kolāžas pazīmes 1. izziņas līmenis zema 2 p. Jēdzieni: kolāža. Izmantojot materiālus ar dažādām faktūrām, kolāžu var padarīt izteiksmīgāku. (K.Li.3.) Prot attēlos saskatīt kolāžas pazīmes. Uzdevuma tips – attēlu analīze, patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos kolāžas pazīmes.
16. Kolāžas raksturīgās pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: kolāža. Prot attēlos saskatīt kolāžas pazīmes. Uzdevuma tips – attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos kolāžas pazīmes.
17. Kolāža kā mākslas paņēmiens 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Jēdzieni: kolāža. Prot attēlos saskatīt kolāžas pazīmes, spēj noteikt kopīgās un atšķirīgās pazīmes, noteikt lieko attēlu. Uzdevuma tips – attēlu analīze, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata kopīgās un atšķirīgās pazīmes, nosaka lieko attēlu.
18. Faktūra, kolāža 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: faktūra, kolāža. Prot attēlos saskatīt faktūras, kolāžas pazīmes. Uzdevuma tips – attēlu analīze, attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības: saskata faktūru glezniecībā, prot kompozīcijā saskatīt kolāžas pazīmes.
19. Faktūra, kolāža mākslā 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Jēdzieni: faktūra, kolāža. Prot attēlos saskatīt kolāžas, faktūras pazīmes. Uzdevuma tips – attēlu analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, prot tos raksturot.
20. Foto kolāžas pazīmes 1. izziņas līmenis zema 2 p. Jēdzieni: kolāža. Prot attēlos saskatīt foto kolāžas pazīmes. Uzdevuma tips – attēlu analīze, patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos foto kolāžas pazīmes.
21. Foto kolāža, tās pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: kolāža. Prot attēlos saskatīt foto kolāžas pazīmes. Uzdevuma tips – attēlu analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: analizē attēlus, izvēlas atbildes variantu.
22. Foto kolāžas raksturojums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Jēdzieni: kolāža. Prot raksturot foto kolāžu, spēj attēlos saskatīt tās pazīmes. Uzdevuma tips – patiess/nepatiess apgalvojums, attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo foto kolāžu, saskata attēlos tās pazīmes.
23. Foto kolāža, faktūru dažādība mākslā 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Jēdzieni: kolāža, faktūra. Prot attēlos saskatīt kolāžas pazīmes, spēj ieraudzīt faktūras. Uzdevuma tips – attēlu analīze, patiess/nepatiess apgalvojums, attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības – analizē attēlus, saskata tajos foto kolāžas pazīmes, faktūras.
24. Foto kolāža – kolāžas veids 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Jēdzieni: kolāža. Prot analizēt attēlus, saskatīt kopīgās un atšķirīgās pazīmes, noteikt lieko elementu. Uzdevuma tips – attēlu analīze, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata kopīgās un atšķirīgās pazīmes.
25. Fakti par dekupāžu 1. izziņas līmenis zema 2 p. Jēdzieni: kolāža. Prot raksturot vienu no kolāžas veidiem – dekupāžu. Uzdevuma tips – patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēniem nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: spēj raksturot dekupāžu, faktus par šo tehniku.
26. Dekupāžas pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: kolāža. Prot attēlos saskatīt viena no kolāžas veidiem – dekupāžas – pazīmes. Uzdevuma tips – attēlu tests, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: analizē attēlus, saskata tajos dekupāžas pazīmes.
27. Fakti par dekupāžu, dekupāžas pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: kolāža. Prot raksturot vienu no kolāžas veidiem – dekupāžu, saskata tās pazīmes attēlos. Uzdevuma tips – patiess/nepatiess apgalvojums, attēlu analīze, atbildes izvēle. Skolēniem nozīmīgākās darbības: spēj raksturot dekupāžu, faktus par šo tehniku, prot attēlos saskatīt tās pazīmes.
28. Kolāžas veidi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: kolāža. Prot raksturot kolāžas veidus – foto kolāžu, dekupāžu. Uzdevuma tips – jautājums ar atbildes ievilkšanu. Skolēnam nozīmīgākās darbības: atpazīst kolāžas veidu raksturojumus.
29. Kolāžas, tās veidu pazīmes 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Jēdzieni: kolāža. Prot attēlos saskatīt kolāžas veidu pazīmes, spēj noteikt lieko attēlu. Uzdevuma tips – attēlu tests, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, nosaka kolāžas pazīmes, saskata kopīgās, atšķirīgās pazīmes, nosaka lieko attēlu.
30. Faktūra mākslā, kolāžas veidi 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Jēdzieni: faktūra, kolāža. Prot attēlos saskatīt fakturētu virsmu, dažādo kolāžu pazīmes. Uzdevuma tips – attēlu analīze, patiess/nepatiess apgalvojums, attēlu tests, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata faktūras un kolāžu pazīmes.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Faktūru iegūšana glezniecībā Citi zema 1 p. Dažādas faktūras ir atrodamas visapkārt – dabā un cilvēka radītā vidē. (K.Li.2.) Prot raksturot faktūru iegūšanas paņēmienus glezniecībā. Uzdevuma tips – patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības: prot raksturot faktūru iegūšanas paņēmienus glezniecībā.
2. Faktūras raksturojums Citi vidēja 1 p. Dažādas faktūras ir atrodamas visapkārt – dabā un cilvēka radītā vidē. (K.Li.2.) Prot raksturot faktūru, zina, kur to var saskatīt, kā to iespējams iegūt. Uzdevuma tips – atbildes varianta izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo faktūru, tās iegūšanas iespējas mākslā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Faktūra, kolāža, tās veidi 00:35:00 vidēja 22 p. Jēdzieni: kolāža. Pēta faktūru mākslas darbos. Dažādas faktūras ir atrodamas visapkārt – dabā un cilvēka radītā vidē. (K.Li.2.) Prot attēlos saskatīt faktūras; prot raksturot faktūras iegūšanas paņmienus glezniecībā; zina, kas ir kolāža, prot raksturot seno laiku kolāžas; prot attēlos saskatīt kolāžas pazīmes, spēj noteikt kopīgās un atšķirīgās pazīmes, noteikt lieko attēlu; prot attēlos saskatīt foto kolāžas pazīmes; prot raksturot vienu no kolāžas veidiem – dekupāžu. Uzdevumu tipi – attēlu analīze, patiess/nepatiess apgalvojums, atbildes izvēle, atbildes ievilkšana, liekā attēla noteikšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos faktūras pazīmes; prot raksturot faktūru iegūšanas paņēmienus glezniecībā; zina, kas ir kolāža, prot to raksturot; analizē attēlus, saskata kopīgās un atšķirīgās pazīmes, nosaka lieko attēlu; analizē attēlus, saskata tajos fotokolāžas pazīmes; spēj raksturot dekupāžu, faktus par šo tehniku.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Faktūru dažādība, kolāžas veidu pazīmes 00:35:00 vidēja 26 p. Jēdzieni: faktūra, kolāža. Pēta faktūru mākslas darbos. Dažādas faktūras ir atrodamas visapkārt – dabā un cilvēka radītā vidē. (K.Li.2.) Izmantojot materiālus ar dažādām faktūrām, kolāžu var padarīt izteiksmīgāku. (K.Li.3.) Prot attēlos saskatīt faktūras, noteikt kopīgās un atšķirīgās pazīmes, prot raksturot faktūru, zina, kur to var saskatīt, kā to iespējams iegūt, prot attēlos saskatīt kolāžas, faktūras pazīmes, prot attēlos saskatīt fotokolāžas pazīmes, Prot analizēt attēlus, saskatīt kopīgās un atšķirīgās pazīmes, noteikt lieko elementu, prot raksturot vienu no kolāžas veidiem – dekupāžu, saskata tās pazīmes attēlos. Uzdevumu tipi – attēlu analīze, atbildes ievilkšana, atbildes varianta izvēle, attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata faktūras pazīmes, izvēlas atbilstošo attēlu; saskata kopīgās un atšķirīgās pazīmes, izvēlas lieko attēlu, raksturo faktūru, tās iegūšanas iespējas mākslā; analizē attēlos redzamās faktūras, salīdzina tās; saskata faktūru_