Teorija

Uzdevumi

1. Faktūras dabā

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Faktūras dzīvnieku pasaulē

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Faktūru daudzveidība

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Faktūru daudzveidība dabā

Grūtības pakāpe: augsta

3
5. Faktūra tēlniecībā

Grūtības pakāpe: zema

2
6. Faktūra skulptūrās

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Faktūras tēlniecības darbos

Grūtības pakāpe: augsta

3
8. Faktūra dabā un tēlniecībā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Faktūra glezniecībā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Faktūru pazīmes glezniecībā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Faktūra tēlniecībā un glezniecībā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Faktūras daudzveidība mākslā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Faktūru dažādība mākslas darbos

Grūtības pakāpe: augsta

3
14. Kolāžas raksturojums

Grūtības pakāpe: zema

2
15. Kolāžas pazīmes

Grūtības pakāpe: zema

2
16. Kolāžas raksturīgās pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Kolāža kā mākslas paņēmiens

Grūtības pakāpe: augsta

3
18. Faktūra, kolāža

Grūtības pakāpe: vidēja

2
19. Faktūra, kolāža mākslā

Grūtības pakāpe: vidēja

4
20. Foto kolāžas pazīmes

Grūtības pakāpe: zema

2
21. Foto kolāža, tās pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

2
22. Foto kolāžas raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
23. Foto kolāža, faktūru dažādība mākslā

Grūtības pakāpe: augsta

3
24. Foto kolāža – kolāžas veids

Grūtības pakāpe: augsta

3
25. Fakti par dekupāžu

Grūtības pakāpe: zema

2
26. Dekupāžas pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

2
27. Fakti par dekupāžu, dekupāžas pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

2
28. Kolāžas veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
29. Kolāžas, tās veidu pazīmes

Grūtības pakāpe: augsta

3
30. Faktūra mākslā, kolāžas veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

1. Faktūra, kolāža, tās veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

22

Materiāli skolotājiem