Tulkojumā no latīņu valodas factura nozīmē apstrāde, celšana.
Faktūra ir nelīdzena dabas elementa vai mākslas darba virsma.
Faktūra dabā
 
Dabā faktūru varam ieraudzīt, aplūkojot auga vai dabas objekta virsmu. Piemēram, pieskaroties priedes stumbra virsmai, jūtams, ka tā nav gluda, bet grubuļaina.
 
15.jpg
Priedes miza
 
17.jpg
Ananasi
 
1.jpg
Avenes
  
Nelīdzenu virsmu var veidot oļi, kuri pārklāj zemi. Arī klints virsma ir fakturēta.
 
2.jfif
Oļi
 
3.jpg
Fakturēta klints virsma
 
Faktūra pārklāj arī dažādu dzīvu radību virsmu. Piemēram, zivs ādu klāj zvīņas, kas rada fakturētu virsmu. Arī citu dzīvnieku ādu klāj zvīņas, kas rada fakturētu virsmu.
 
4.jfif
Zivs zvīņas
 
5.jpg
Gekona fakturēta āda
 
6.jpg
Bruņneša ķermeni klāj faktūra
 
7.jpg
Krupis
  
Faktūras vērojamas arī uz gliemežvāku virsmām.
 
8.jpg
Gliemežvāki
 
Atsauce:
Blūma, D. Mazā mākslas vēstures terminu vārdnīca. Rīga : Zvaigzne ABC, 327 lpp.
Attēli:
en.wikipedia.org Pine
en.wikipedia.org Pineaple
en.wikipedia.org Raspberry
de.wikipedia.org Stein
en.wikipedia.org Rock (geology)
en.wikipedia.org Scale (anatomy)
de.wikipedia.org Kroten
en.wikipedia.org Seashell