Noslēguma testi vēsturē

Teorija

Uzdevumi

1. Analizē vēstures literatūru

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Raksturo attēla vēstījumu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Atbildi jautājumus par tekstu

Grūtības pakāpe: augsta

8
4. Analizē attēla informāciju

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Nosaki vēstures avota informāciju

Grūtības pakāpe: augsta

2
6. Atbildi jautājumus par karikatūru

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Labo vēstures sagrozījumus tekstā

Grūtības pakāpe: augsta

5
8. Izvērtē gleznas vēstījumu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Analizē vēstures avotu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Nosaki mākslas tēlu simboliku

Grūtības pakāpe: augsta

1
11. Nosaki personībai atbilstošo raksturojumu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Nosaki mākslas tēlu simboliku

Grūtības pakāpe: augsta

1
13. Raksturo attēla saturu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Atbildi jautājumu par notikumiem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Izvērtē vēstures avotu

Grūtības pakāpe: augsta

2
16. Saisti vizuālo un rakstīto avotu

Grūtības pakāpe: augsta

3
17. Nosaki pareizos apgalvojumus

Grūtības pakāpe: augsta

3
18. Atlasi faktus par personībām

Grūtības pakāpe: augsta

1
19. Atbildi jautājumu par vēstures avota tekstu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
20. Papildini tekstu par Atmodas procesiem

Grūtības pakāpe: vidēja

6
21. Analizē vizuālā avota informāciju

Grūtības pakāpe: augsta

2

Testi

1. Padomju režīma ideoloģija un stagnācija

Grūtības pakāpe: vidēja

14
2. Ideoloģijas un kultūras brīvības izpausmes stagnācijas laikā

Grūtības pakāpe: vidēja

15
3. PSRS uzsāktās reformas un to ietekmes sākums

Grūtības pakāpe: vidēja

17
4. Tēmas uzdevumu apkopojums

Grūtības pakāpe: vidēja

25

Materiāli skolotājiem