Teorija

Uzdevumi

1. Atbildi jautājumu par tautas kustībām

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Izvēlies pareizos personības raksturojumus

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Atpazīsti personību un raksturo

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Izvērtē apgalvojumus un secinājumus

Grūtības pakāpe: augsta

4
5. Izvēlies pareizās atbildes

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Atšifrē saīsinājumu nozīmi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Raksturo procesus attēlā

Grūtības pakāpe: augsta

1
8. Nosaki atceres un svētku dienas

Grūtības pakāpe: zema

1
9. Nosaki atceres un svētku dienas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Analizē vēstures avotu

Grūtības pakāpe: augsta

2
11. Izvērtē apgalvojumus par procesiem

Grūtības pakāpe: zema

3
12. Vērtē notikuma nozīmi

Grūtības pakāpe: augsta

1
13. Izvēlies pareizos apgalvojumus

Grūtības pakāpe: zema

1
14. Papildini tekstu

Grūtības pakāpe: vidēja

6
15. Saisti attēlu ar atbildi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Nosaki pieņemtos likumus

Grūtības pakāpe: augsta

1
17. Nosaki atjaunoto svētku dienu

Grūtības pakāpe: zema

1
18. Lieto pareizos jēdzienus tekstā

Grūtības pakāpe: augsta

6
19. Izvēlies pareizās atbildes par attēlu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
20. Papildini attēla informāciju

Grūtības pakāpe: augsta

1
21. Raksturo personības nozīmi

Grūtības pakāpe: augsta

1
22. Atbildi jautājumu

Grūtības pakāpe: zema

1
23. Analizē vēstures avotu

Grūtības pakāpe: augsta

1
24. Atlasi pareizos jēdzienus

Grūtības pakāpe: vidēja

2
25. Savieto skaidrojumu un organizāciju

Grūtības pakāpe: augsta

4
26. Raksturo personības nozīmi

Grūtības pakāpe: augsta

1
27. Sakārto hronoloģiskā secībā

Grūtības pakāpe: augsta

4
28. Atbildi jautājumu par attēlu

Grūtības pakāpe: zema

1
29. Raksturo attēla informāciju

Grūtības pakāpe: vidēja

1
30. Nosaki notikuma sekas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
31. Atbildi jautājumu par apvērsumu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
32. Raksturo attēla informāciju

Grūtības pakāpe: vidēja

1
33. Savieto datumu un tā skaidrojumu

Grūtības pakāpe: augsta

4

Testi

1. Notikumi Atmodas gaitā

Grūtības pakāpe: vidēja

20
2. Personības un sabiedrība Atmodas laikā

Grūtības pakāpe: vidēja

22
3. Jēdzienu, saīsinājumu un formulējumu lietojums, raksturojot procesus

Grūtības pakāpe: vidēja

22
4. Pārskats par procesiem un tajos iesaistīto lomu

Grūtības pakāpe: vidēja

11
5. Tēmas uzdevumu apkopojums

Grūtības pakāpe: vidēja

17

Materiāli skolotājiem