30p.

Tēmā "Valsts diagnosticējošais darbs Dabaszinībās 2016. g." pieejami 30 treniņuzdevumi no iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem.

Lai piekļūtu uzdevumiem, nepieciešams aktīvs PROF pieslēgums.