Uzdevumi

1. 1. uzdevums

Grūtības pakāpe: zema

1
2. 2. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. 3. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. 4. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. 5. uzdevums

Grūtības pakāpe: zema

1
6. 6. uzdevums

Grūtības pakāpe: zema

1
7. 7. uzdevums

Grūtības pakāpe: zema

1
8. 8. uzdevums

Grūtības pakāpe: zema

1
9. 9. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. 10. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. 11. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. 12. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. 13. uzdevums

Grūtības pakāpe: augsta

1
14. 14. uzdevums

Grūtības pakāpe: augsta

1
15. 15. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. 16. uzdevums

Grūtības pakāpe: zema

1
17. 17. uzdevums

Grūtības pakāpe: zema

1
18. 18. uzdevums

Grūtības pakāpe: zema

1
19. 19. uzdevums

Grūtības pakāpe: zema

1
20. 20. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
21. 21. uzdevums

Grūtības pakāpe: zema

1
22. 22. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
23. 23. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
24. 24. uzdevums

Grūtības pakāpe: augsta

1
25. 25. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
26. 26. uzdevums

Grūtības pakāpe: zema

1
27. 27. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
28. 28. uzdevums

Grūtības pakāpe: zema

1
29. 29. uzdevums

Grūtības pakāpe: zema

1
30. 30. uzdevums

Grūtības pakāpe: augsta

1

Testi

Materiāli skolotājiem