Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 1p. Pazīst dzīvnieku pēc attēla.
2. 2. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Secina, balstoties uz informācijas analīzi.
3. 3. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izprot dzīvnieka pielāgojumus peldēšanai.
4. 4. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Secina, balstoties uz informācijas analīzi.
5. 5. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 1p. Atpazīst dzīvnieka vietu ekosistēmā
6. 6. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina, ka dzīvie organismi mijiedarbojas ar vidi.
7. 7. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 1p. Atpazīst taureņa pielāgojumu dzīvības uzturēšanai.
8. 8. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina taureņa attīstības posmus.
9. 9. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Novērtē augu nozīmi dabā.
10. 10. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka diagrammu atbilstību datiem.
11. 11. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izvēlas atbilstošo diagrammu.
12. 12. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Secina, balstoties uz informācijas analīzi.
13. 13. uzdevums 3. izziņas līmenis augsta 1p. Analizē tabulas datus, izdara secinājumus.
14. 14. uzdevums 3. izziņas līmenis augsta 1p. Analizē tabulas datus, izdara secinājumus.
15. 15. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka izvēlēto kritēriju datu virknes veidošanai.
16. 16. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina dienas un nakts miju.
17. 17. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina par gaismas izplatīšanos no dažādiem avotiem.
18. 18. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina dabaszinātņu izgudrojumu nozīmi.
19. 19. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 1p. Nosauc šķīdinātāju.
20. 20. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķina izšķīdinātās vielas masas daļu šķīdumā.
21. 21. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 1p. Atpazīst maisījuma veidu.
22. 22. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Salīdzina vielu šķīdību ūdenī.
23. 23. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Raksturo vielas īpašību maiņu temperatūras ietekmē.
24. 24. uzdevums 3. izziņas līmenis augsta 1p. Nosaka vielas šķīdību ūdenī.
25. 25. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Formulē pētāmo jautājumu.
26. 26. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 1p. Atrod tekstā informāciju.
27. 27. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pārveido iegūtos datus.
28. 28. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina, kā iegūt ticamus datus.
29. 29. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina, kā droši veikt eksperimentu.
30. 30. uzdevums 3. izziņas līmenis augsta 1p. Secina, balstoties uz informācijas analīzi.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 2017. gada valsts diagnosticējošais darbs dabaszinībās 6. klasei 00:00:00 vidēja 7p. 2016. gada valsts diagnosticējošais darbs dabaszinībās 6. klasei