Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Pazīst dzīvnieku pēc attēla.
2. 2. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Secina, balstoties uz informācijas analīzi.
3. 3. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izprot dzīvnieka pielāgojumus peldēšanai.
4. 4. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Secina, balstoties uz informācijas analīzi.
5. 5. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Atpazīst dzīvnieka vietu ekosistēmā
6. 6. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina, ka dzīvie organismi mijiedarbojas ar vidi.
7. 7. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Atpazīst taureņa pielāgojumu dzīvības uzturēšanai.
8. 8. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina taureņa attīstības posmus.
9. 9. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Novērtē augu nozīmi dabā.
10. 10. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka diagrammu atbilstību datiem.
11. 11. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izvēlas atbilstošo diagrammu.
12. 12. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Secina, balstoties uz informācijas analīzi.
13. 13. uzdevums 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Analizē tabulas datus, izdara secinājumus.
14. 14. uzdevums 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Analizē tabulas datus, izdara secinājumus.
15. 15. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka izvēlēto kritēriju datu virknes veidošanai.
16. 16. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina dienas un nakts miju.
17. 17. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina par gaismas izplatīšanos no dažādiem avotiem.
18. 18. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina dabaszinātņu izgudrojumu nozīmi.
19. 19. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosauc šķīdinātāju.
20. 20. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina izšķīdinātās vielas masas daļu šķīdumā.
21. 21. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Atpazīst maisījuma veidu.
22. 22. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Salīdzina vielu šķīdību ūdenī.
23. 23. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Raksturo vielas īpašību maiņu temperatūras ietekmē.
24. 24. uzdevums 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Nosaka vielas šķīdību ūdenī.
25. 25. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Formulē pētāmo jautājumu.
26. 26. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Atrod tekstā informāciju.
27. 27. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pārveido iegūtos datus.
28. 28. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina, kā iegūt ticamus datus.
29. 29. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina, kā droši veikt eksperimentu.
30. 30. uzdevums 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Secina, balstoties uz informācijas analīzi.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 2017. gada valsts diagnosticējošais darbs dabaszinībās 6. klasei 00:00:00 vidēja 7 p. 2016. gada valsts diagnosticējošais darbs dabaszinībās 6. klasei