Uzdevumi

1. 1.1. uzdevums

Grūtības pakāpe: zema

1
2. 1.2. uzdevums

Grūtības pakāpe: zema

1
3. 1.3. uzdevums

Grūtības pakāpe: zema

1
4. 2.1. uzdevums

Grūtības pakāpe: zema

1
5. 2.2. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. 2.3. uzdevums

Grūtības pakāpe: zema

1
7. 2.4. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. 3.1. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. 3.2. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. 3.3. uzdevums

Grūtības pakāpe: augsta

1
11. 4.1. uzdevums

Grūtības pakāpe: zema

1
12. 4.2. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. 4.3. uzdevums

Grūtības pakāpe: zema

1
14. 5.1. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. 5.2. uzdevums

Grūtības pakāpe: augsta

1
16. 5.3. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. 5.4. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. 6.1. uzdevums

Grūtības pakāpe: augsta

1
19. 6.2. uzdevums

Grūtības pakāpe: augsta

1
20. 6.3. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
21. 6.4. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
22. 7. uzdevums

Grūtības pakāpe: augsta

1
23. 8.1. uzdevums

Grūtības pakāpe: zema

1
24. 8.2. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
25. 8.3. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
26. 9. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
27. 10. uzdevums

Grūtības pakāpe: zema

1
28. 11.1. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
29. 11.2. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
30. 11.3. uzdevums

Grūtības pakāpe: zema

1

Testi

Materiāli skolotājiem