Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1.1. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina smilšu atdalīšanas metodi (standarta prasme 11.77.)
2. 1.2. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina sāls atdalīšanas metodi (standarta prasme 11.77.)
3. 1.3. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina degšanas nosacījumus (standarta prasme 11.69)
4. 2.1. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Pēc modeļa attēla atpazīst cilvēka orgānu sistēmu (standarta prasmes 11.21., 10.13.)
5. 2.2. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Salīdzina datus un izdara secinājumus (standarta prasme 10.14.)
6. 2.3. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina veselīga dzīvesveida paradumus (standarta prasme 12.16.)
7. 2.4. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atpazīst cilvēku orgānu sistēmas attēlos (standarta prasme 11.21.)
8. 3.1. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izdara secinājumus (standarta prasmes 10.10., 11.57.)
9. 3.2. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina, ka masu var noteikt ar svariem (standarta prasmes 11.57., 11.61.)
10. 3.3. uzdevums 1. izziņas līmenis augsta 1 p. Secina, balstoties uz informācijas analīzi (standarta prasme 10.10.)
11. 4.1. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina gravitācijas spēka darbības virzienu (standarta prasme 11.90)
12. 4.2. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izvērtē drošības jostas nozīmi, izprotot spēkus, kas darbojas uz drošības jostu un pasažieri (standarta prasmes 11.90., 12.2.)
13. 4.3. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina par gravitācijas spēka darbību (standarta prasme 11.90.)
14. 5.1. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Analizē un izmanto informāciju (standarta prasme 11.17.)
15. 5.2. uzdevums 1. izziņas līmenis augsta 1 p. Izvirza un pamato pieņēmumus (standarta prasmes 10.5., 10.16.)
16. 5.3. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina drošības noteikumus, uzturoties dabā, lai izvairītos no ērces piesūkšanās (standarta prasme 12.2.)
17. 5.4. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Saskata baktēriju darbības nozīmi (standarta prasme 11.25.)
18. 6.1. uzdevums 1. izziņas līmenis augsta 1 p. Izvēlas situācijai atbilstošu grafiku (standarta prasmes 10.14., 10.19.)
19. 6.2. uzdevums 1. izziņas līmenis augsta 1 p. Skaidro augu un dzīvnieku vietu ekosistēmas shēmā (standarta prasme 11.26.)
20. 6.3. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atpazīst zivs orgānus, kas ļauj tai dzīvot ūdenī (standarta prasmes 11.15., 11.20.)
21. 6.4. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izdara secinājumus, balstoties uz informāciju attēlā (standarta prasmes 11.15., 10.19.)
22. 7. uzdevums 1. izziņas līmenis augsta 1 p. Pēc šķīdības līknēm salīdzina vielu šķīdību ūdenī un secina (standarta prasme 11.79.)
23. 8.1. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Atpazīst debesu ķermeņu kustības attēlojumu (standarta prasme 11.30.)
24. 8.2. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina gadalaiku maiņas un Zemes riņķojuma ap Sauli saikni (standarta prasme 11.33.)
25. 8.3. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina Mēness fāžu secību un atpazīst attēlā (standarta prasme 11.35.)
26. 9. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izprot auglīgas augsnes veidošanos (standarta prasme 11.39.)
27. 10. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Skaidro upes ielejas veidošanos (standarta prasme 11.44)
28. 11.1. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Analizē datus un izdara secinājumu (standarta prasme 10.17.)
29. 11.2. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Uzzīmē elektrisko shēmu, izmantojot simbolus (standarta prasme 11.94.)
30. 11.3. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Diferencē materiālus pēc elektrovadītspējas (standarta prasme 11.72.)

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 2016. gada valsts diagnosticējošais darbs dabaszinībās 6. klasei 00:00:00 vidēja 30 p. 2016. gada valsts diagnosticējošais darbs dabaszinībās 6. klasei. Darbu veido 30 jautājumi. Darba izpildes laiks 40 minūtes.