Uzdevumi

1. 1.1. uzdevums

Grūtības pakāpe: zema

1
2. 1.2. uzdevums

Grūtības pakāpe: zema

1
3. 1.3. uzdevums

Grūtības pakāpe: zema

1
4. 1.4. uzdevums

Grūtības pakāpe: zema

1
5. 2.1. uzdevums

Grūtības pakāpe: zema

1
6. 2.2. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. 3.1. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. 3.2. uzdevums

Grūtības pakāpe: augsta

1
9. 3.3. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. 4.1. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. 4.2. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. 4.3. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. 5. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. 6. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

5
15. 7.1. uzdevums

Grūtības pakāpe: zema

1
16. 7.2. uzdevums

Grūtības pakāpe: zema

1
17. 7.3. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. 7.4. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
19. 8.1. uzdevums

Grūtības pakāpe: zema

1
20. 8.2. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
21. 8.3. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
22. 9.1. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
23. 9.2. uzdevums

Grūtības pakāpe: augsta

1
24. 10.1. uzdevums

Grūtības pakāpe: augsta

1
25. 10.2. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
26. 10.3. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

Materiāli skolotājiem