Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1.1. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina maisījumu veidus un maisījumu atdalīšanas paņēmienus (standarta prasības 11.64., 11.74.).
2. 1.2. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 1p. Atpazīst pētniecisko jautājumu (standarta prasība 10.5.)
3. 1.3. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina par magnētiskā spēka darbību (standarta prasība 11.90)
4. 1.4. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina, kāpēc eksperiments jāatkārto vairākas reizes (standarta prasība 10.6).
5. 2.1. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina Zemes rotācijas, dienas un nakts mijas saikni (standarta prasība 11.32).
6. 2.2. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Izvērtē datus un secina (standarta prasība 10.19).
7. 3.1. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Izvērtē datus un secina (standarta prasība 10.19).
8. 3.2. uzdevums 1. izziņas līmenis augsta 1p. Izvērtē modeļa izmantošanas iespējas demonstrējumā (standarta prasība 10.2).
9. 3.3. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Plāno modeļa konstrukciju eksperimenta norisei (standarta prasības 10.2; 10.3).
10. 4.1. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Izvērtē informāciju un secina (standarta prasības 10.19).
11. 4.2. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Piedāvā ticamu skaidrojumu (standarta prasības 11.26).
12. 4.3. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Novērtē informācijas derīgumu un ticamību (standarta prasība 10.3).
13. 5. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Zina par vielu īpašību maiņu temperatūras ietekmē, prognozē rezultātu (standarta prasība 11.66).
14. 6. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Izvēlas derīgāko informācijas avotu un pamato; zina grāmatas struktūru ātrai informācijas ieguvei; izvēlas ticamāko informācijas avotu (standarta prasības 10.1.; 10.2.; 10.3.).
15. 7.1. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina augu sakņu funkcijas (standarta prasība 11.3)
16. 7.2. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina, kur augā veidojas sēklas (standarta prasība 11.5.)
17. 7.3. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Saskata organismu funkcionēšanas likumsakarības (standarta prasība 11.21.)
18. 7.4. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Izvērtē datus un secina (standarta prasības 11.3.; 10.19.)
19. 8.1. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina kustības raksturlielumus (standarta prasība 11.82.)
20. 8.2. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Salīdzina spēka lielumu un nosaka ķermeņa kustības virzienu (standarta prasība 11.91.)
21. 8.3. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina par gravitācijas spēka darbību (standarta prasība 11.90.)
22. 9.1. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Izprot vielu īpašību maiņu temperatūras ietekmē (standarta prasība 11.66.)
23. 9.2. uzdevums 1. izziņas līmenis augsta 1p. Prognozē globālās sasilšanas iespējamās sekas (standarta prasība 12.19.)
24. 10.1. uzdevums 1. izziņas līmenis augsta 1p. Secina un skaidro eksperimenta rezultātus (standarta prasība 10.16.)
25. 10.2. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Formulē pieņēmumu (standarta prasība 10.5.)
26. 10.3. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Konstruē diagrammu (standarta prasība 10.14.)

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Organismi un to darbība (2015. g. valsts diagnosticējošā darba uzdevumi) 00:00:00 zema 3p. Augu orgāni un to darbība, organismu funkcionēšanas likumsakarības.
2. Vielas un to īpašības (2015. g. valsts diagnosticējošā darba uzdevumi) 00:00:00 vidēja 5p. Maisījumi un to atdalīšana; vielu īpašību maiņa.
3. Kustība un spēki (2015. g. valsts diagnosticējošā darba uzdevumi) 00:00:00 vidēja 4p. Magnētiskā spēka un gravitācijas spēka darbība; spēku salīdzināšana; kustības raksturlielumi.
4. Zeme Saules sistēmā (2015. gada valsts diagnosticējošā darba uzdevumi) 00:00:00 vidēja 5p. Zemes rotācija; Saules sistēmas uzbūve; kustība Saules sistēmā; informācijas izmantošana un izvērtēšana.
5. Pētnieciskā darbība (2015. gada valsts diagnosticējošā darba uzdevumi) 00:00:00 augsta 16p. Atpazīst un formulē pētniecisko jautājumu/pieņēmumu; izmanto dažādus informācijas avotus informācijas ieguvei un secinājumiem; darbojas ar grafisku informācijas attēlojumu