Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5p.
1. 1.1. uzdevums 1p.
2. 5. uzdevums 3p.
3. 9.1. uzdevums 1p.