Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5p.
1. 2.1. uzdevums 1p.
2. 2.2. uzdevums 1p.
3. 4.1. uzdevums 1p.
4. 4.2. uzdevums 1p.
5. 4.3. uzdevums 1p.