Uzdevumi

1. 1. uzdevums. Tilpuma noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1,5
2. 2. uzdevums. Blīvums

Grūtības pakāpe: zema

1
3. 3. uzdevums. Eksperimenta rezultāta analīze

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. 4. uzdevums. Eksperimenta datu attēlošana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. 5. uzdevums. Datu ticamība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. 6. uzdevums. Eksperimenta plānošana

Grūtības pakāpe: augsta

1
7. 7. uzdevums. Pētāmais jautājums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. 8. uzdevums. Mikroorganismi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. 9. uzdevums. Datu analīze

Grūtības pakāpe: augsta

1
10. 10. uzdevums. Orgānu sistēmas

Grūtības pakāpe: zema

1
11. 11. uzdevums. Diagrammas izmantošana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. 12. uzdevums. Saules augstums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. 13. uzdevums. Secinājumu formulēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. 14. uzdevums. Datu nolasīšana no diagrammas

Grūtības pakāpe: zema

1
15. 15. uzdevums. Mēness fāzes

Grūtības pakāpe: augsta

1
16. 16. uzdevums. Ēnas garuma izmaiņas

Grūtības pakāpe: augsta

1
17. 17. uzdevums. Vides piesārņojums

Grūtības pakāpe: zema

1
18. 18. uzdevums. Dabas resursu taupīšana

Grūtības pakāpe: zema

1
19. 19. uzdevums. Piesārņojuma mazināšana

Grūtības pakāpe: zema

1
20. 20. uzdevums. Saules starojums

Grūtības pakāpe: zema

1
21. 21. uzdevums. Enerģijas avoti

Grūtības pakāpe: vidēja

1
22. 22. uzdevums. Datu izvēle

Grūtības pakāpe: vidēja

1
23. 23. uzdevums. Tabulas datu analīze

Grūtības pakāpe: augsta

1
24. 24. uzdevums. Secinājumu formulēšana

Grūtības pakāpe: augsta

1
25. 25. uzdevums. Pētāmais jautājums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
26. 26. uzdevums. Ieteikuma formulēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
27. 27. uzdevums. Datu salīdzināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
28. 28. uzdevums. Divu lielumu analīze

Grūtības pakāpe: vidēja

1
29. 29. uzdevums. Datu izmantošana atbildes pamatošanai

Grūtības pakāpe: vidēja

1
30. 30. uzdevums. Datu izmantošana atildes pamatošanai

Grūtības pakāpe: augsta

1

Testi

Materiāli skolotājiem