Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. uzdevums. Tilpuma noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1,5p. Skolēns nosaka tilpumu
2. 2. uzdevums. Blīvums 1. izziņas līmenis zema 1p. Skolēns zina blīvuma jēdzienu.
3. 3. uzdevums. Eksperimenta rezultāta analīze 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēns analizē eksperimenta rezultātu.
4. 4. uzdevums. Eksperimenta datu attēlošana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēns izvēlas atbilstošāko datu attēlošanas veidu.
5. 5. uzdevums. Datu ticamība 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēns izprot ticamu datu nozīmi.
6. 6. uzdevums. Eksperimenta plānošana 3. izziņas līmenis augsta 1p. Skolēns plāno eksperimenta norisi.
7. 7. uzdevums. Pētāmais jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēns formulē pētāmo jautājumu.
8. 8. uzdevums. Mikroorganismi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēns izdara secinājumus par mikroorganismiem.
9. 9. uzdevums. Datu analīze 3. izziņas līmenis augsta 1p. Skolēns analizē datus, formulē ieteikumu.
10. 10. uzdevums. Orgānu sistēmas 1. izziņas līmenis zema 1p. Skolēns atpazīst orgānu sistēmas.
11. 11. uzdevums. Diagrammas izmantošana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēns nolasa informāciju no diagrammas.
12. 12. uzdevums. Saules augstums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēns zina par Saules augstuma izmaiņām.
13. 13. uzdevums. Secinājumu formulēšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēns analizē datus, izdara secinājumus.
14. 14. uzdevums. Datu nolasīšana no diagrammas 1. izziņas līmenis zema 1p. Skolēns nolasa diagrammas datus.
15. 15. uzdevums. Mēness fāzes 3. izziņas līmenis augsta 1p. Skolēns nosaka Mēness izskatu atbilstoši fāzei.
16. 16. uzdevums. Ēnas garuma izmaiņas 3. izziņas līmenis augsta 1p. Skolēns analizē ēnas garuma izmaiņas diennakts laikā.
17. 17. uzdevums. Vides piesārņojums 1. izziņas līmenis zema 1p. Skolēns zina vides piesārņojuma izraisītājus.
18. 18. uzdevums. Dabas resursu taupīšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Skolēns zina, kā taupīt dabas resursus.
19. 19. uzdevums. Piesārņojuma mazināšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Skolēns nosauc darbību gaisa piesārņojuma mazināšanai.
20. 20. uzdevums. Saules starojums 1. izziņas līmenis zema 1p. Skolēns zina par Saules ultravioletā starojuma ietekmi.
21. 21. uzdevums. Enerģijas avoti 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēns grupē enerģijas avotus.
22. 22. uzdevums. Datu izvēle 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēns atrod datus tabulā.
23. 23. uzdevums. Tabulas datu analīze 3. izziņas līmenis augsta 1p. Skolēns analizē datus tabulā.
24. 24. uzdevums. Secinājumu formulēšana 3. izziņas līmenis augsta 1p. Skolēns analizē datus un izdara secinājumus.
25. 25. uzdevums. Pētāmais jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēns formulē pētāmo jautājumu.
26. 26. uzdevums. Ieteikuma formulēšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēns formulē ieteikumu.
27. 27. uzdevums. Datu salīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēns salīdzina nokrišņu daudzumu.
28. 28. uzdevums. Divu lielumu analīze 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēns analizē nokrišņu daudzumu un vidējo gaisa temperatūru.
29. 29. uzdevums. Datu izmantošana atbildes pamatošanai 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēns izmanto datus atbildes pamatošanai.
30. 30. uzdevums. Datu izmantošana atildes pamatošanai 3. izziņas līmenis augsta 1p. Skolēns izmanto datus atbildes pamatošanai.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 2018. gada valsts diagnosticējošais darbs dabaszinībās 6. klasei 00:00:00 vidēja 30,5p. Valsts diagnosticējošais darbs dabaszinībās 2017./18. m.g.