Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. uzdevums. Tilpuma noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1,5 p. Skolēns nosaka tilpumu
2. 2. uzdevums. Blīvums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Skolēns zina blīvuma jēdzienu.
3. 3. uzdevums. Eksperimenta rezultāta analīze 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns analizē eksperimenta rezultātu.
4. 4. uzdevums. Eksperimenta datu attēlošana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns izvēlas atbilstošāko datu attēlošanas veidu.
5. 5. uzdevums. Datu ticamība 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns izprot ticamu datu nozīmi.
6. 6. uzdevums. Eksperimenta plānošana 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Skolēns plāno eksperimenta norisi.
7. 7. uzdevums. Pētāmais jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns formulē pētāmo jautājumu.
8. 8. uzdevums. Mikroorganismi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns izdara secinājumus par mikroorganismiem.
9. 9. uzdevums. Datu analīze 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Skolēns analizē datus, formulē ieteikumu.
10. 10. uzdevums. Orgānu sistēmas 1. izziņas līmenis zema 1 p. Skolēns atpazīst orgānu sistēmas.
11. 11. uzdevums. Diagrammas izmantošana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns nolasa informāciju no diagrammas.
12. 12. uzdevums. Saules augstums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns zina par Saules augstuma izmaiņām.
13. 13. uzdevums. Secinājumu formulēšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns analizē datus, izdara secinājumus.
14. 14. uzdevums. Datu nolasīšana no diagrammas 1. izziņas līmenis zema 1 p. Skolēns nolasa diagrammas datus.
15. 15. uzdevums. Mēness fāzes 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Skolēns nosaka Mēness izskatu atbilstoši fāzei.
16. 16. uzdevums. Ēnas garuma izmaiņas 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Skolēns analizē ēnas garuma izmaiņas diennakts laikā.
17. 17. uzdevums. Vides piesārņojums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Skolēns zina vides piesārņojuma izraisītājus.
18. 18. uzdevums. Dabas resursu taupīšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Skolēns zina, kā taupīt dabas resursus.
19. 19. uzdevums. Piesārņojuma mazināšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Skolēns nosauc darbību gaisa piesārņojuma mazināšanai.
20. 20. uzdevums. Saules starojums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Skolēns zina par Saules ultravioletā starojuma ietekmi.
21. 21. uzdevums. Enerģijas avoti 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns grupē enerģijas avotus.
22. 22. uzdevums. Datu izvēle 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns atrod datus tabulā.
23. 23. uzdevums. Tabulas datu analīze 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Skolēns analizē datus tabulā.
24. 24. uzdevums. Secinājumu formulēšana 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Skolēns analizē datus un izdara secinājumus.
25. 25. uzdevums. Pētāmais jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns formulē pētāmo jautājumu.
26. 26. uzdevums. Ieteikuma formulēšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns formulē ieteikumu.
27. 27. uzdevums. Datu salīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns salīdzina nokrišņu daudzumu.
28. 28. uzdevums. Divu lielumu analīze 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns analizē nokrišņu daudzumu un vidējo gaisa temperatūru.
29. 29. uzdevums. Datu izmantošana atbildes pamatošanai 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns izmanto datus atbildes pamatošanai.
30. 30. uzdevums. Datu izmantošana atildes pamatošanai 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Skolēns izmanto datus atbildes pamatošanai.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 2018. gada valsts diagnosticējošais darbs dabaszinībās 6. klasei 00:00:00 vidēja 30,5 p. Valsts diagnosticējošais darbs dabaszinībās 2017./18. m.g.