Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

30,5p.
1. 1. uzdevums. Tilpuma noteikšana 1,5p.
2. 2. uzdevums. Blīvums 1p.
3. 3. uzdevums. Eksperimenta rezultāta analīze 1p.
4. 4. uzdevums. Eksperimenta datu attēlošana 1p.
5. 5. uzdevums. Datu ticamība 1p.
6. 6. uzdevums. Eksperimenta plānošana 1p.
7. 7. uzdevums. Pētāmais jautājums 1p.
8. 8. uzdevums. Mikroorganismi 1p.
9. 9. uzdevums. Datu analīze 1p.
10. 10. uzdevums. Orgānu sistēmas 1p.
11. 11. uzdevums. Diagrammas izmantošana 1p.
12. 12. uzdevums. Saules augstums 1p.
13. 13. uzdevums. Secinājumu formulēšana 1p.
14. 14. uzdevums. Datu nolasīšana no diagrammas 1p.
15. 15. uzdevums. Mēness fāzes 1p.
16. 16. uzdevums. Ēnas garuma izmaiņas 1p.
17. 17. uzdevums. Vides piesārņojums 1p.
18. 18. uzdevums. Dabas resursu taupīšana 1p.
19. 19. uzdevums. Piesārņojuma mazināšana 1p.
20. 20. uzdevums. Saules starojums 1p.
21. 21. uzdevums. Enerģijas avoti 1p.
22. 22. uzdevums. Datu izvēle 1p.
23. 23. uzdevums. Tabulas datu analīze 1p.
24. 24. uzdevums. Secinājumu formulēšana 1p.
25. 25. uzdevums. Pētāmais jautājums 1p.
26. 26. uzdevums. Ieteikuma formulēšana 1p.
27. 27. uzdevums. Datu salīdzināšana 1p.
28. 28. uzdevums. Divu lielumu analīze 1p.
29. 29. uzdevums. Datu izmantošana atbildes pamatošanai 1p.
30. 30. uzdevums. Datu izmantošana atildes pamatošanai 1p.