34p.

Tēmā "Valsts diagnosticējošais darbs Dabaszinībās 2015. g." pieejami 26 treniņuzdevumi no iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem.

Lai piekļūtu uzdevumiem, nepieciešams aktīvs PROF pieslēgums.