35p.

Tēmā "Valsts eksāmens vēsturē 2006. g." pieejami 13 treniņuzdevumi no iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem.

Lai piekļūtu uzdevumiem, nepieciešams aktīvs PROF pieslēgums.