Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

35p.
1. 1. daļas 1. uzdevums 2006.g. 4p.
2. 1. daļas 2. uzdevums 2006.g. 5p.
3. 1. daļas 3. uzdevums 2006.g. 4p.
4. 1. daļas 4. uzdevums 2006.g. 4p.
5. 1. daļas 5. uzdevums 2006.g. 3p.
6. 1. daļas 6. uzdevums 2006.g. 8p.
7. 1. daļas 7. uzdevums 2006.g. 1p.
8. 2. daļas 1.,2. uzdevums 2006.g. 1p.
9. 2. daļas 3.,4.,5. uzdevums 2006.g. 1p.
10. 2. daļas 6.,7. uzdevums 2006.g. 1p.
11. 2. daļas 8.,9. uzdevums 2006.g. 1p.
12. 2. daļas 10. uzdevums 2006.g. 1p.
13. 3. daļas uzdevums 2006.g. 1p.