Uzdevumi

1. 2. daļas 1. un 2. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. 2. daļas 3. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
3. 2. daļas 4.1. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

5
4. 2. daļas 4.2. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

5
5. 2. daļas 5.1.- 5.2. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. 2. daļas 5.3. - 5.4. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. 2. daļas 6. uzdevums

Grūtības pakāpe: augsta

3
8. 2. daļas 7.1. - 7.2. uzdevums

Grūtības pakāpe: augsta

3
9. 2. daļas 7.3. - 7.4. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. 2. daļas 8. uzdevums

Grūtības pakāpe: augsta

4
11. 2. daļas 9. uzdevums

Grūtības pakāpe: augsta

2

Testi

1. Diagnosticējošā darba 2. daļas uzdevumi

Grūtības pakāpe: vidēja

44

Materiāli skolotājiem