Izpēti avotus D un F, atbildi uz jautājumu!
  
5.3. Izpēti avotu F! Kāpēc fotogrāfijas parakstā uzsvērts, ka kolhozā vadošos amatos ir bijušie kalpi un trūcīgie zemnieki?
Izvēlies pareizo skaidrojumu!
Diagnosticējošā darbā atbilde jāformulē patstāvīgi.
  
5.4. Kura informācijas avotā D paustā apgalvojuma ilustrēšanai varēja radīt propagandas attēlu F? Atzīmē pareizo atbildi!
Diagnosticējošā darbā atbilde jāformulē patstāvīgi.
  
Avots D
Padomju Latvijas pirmie kolhozi labi sagatavojās 1947. gada pavasara sējai, to paveica laikā un pienācīgā agrotehniskā līmenī. Visi kolhozi izaudzēja bagātu ražu, savlaicīgi to novāca un, norēķinājušies ar valsti, kā arī atbēruši sēklas fondu, labi apmaksāja izstrādes dienas. [..] Nespēdami darba zemniekus atturēt no apvienošanās lauksaimniecības arteļos, [..] budži visiem spēkiem un līdzekļiem centās traucēt kolektivizācijas gaitu. Taču, par spīti izmisīgajai šķiriskā ienaidnieka pretestībai, trūcīgo un vidējo zemnieku aktivitāte neapturami auga. [..] jau 1949. gada pavasaris Latvijas PSR lauku sociālistiskajā pārveidošanā kļuva par lūzuma momentu. Lielais, daudzpusīgais darbs, ko republikas partijas un padomju orgāni vairākus gadus bija veikuši lauksaimniecības kolektivizācijas priekšnoteikumu veidošanā un kolhozu kustības vadīšanā, deva bagātīgus augļus. Ņemot vērā darbaļaužu neatlaidīgās prasības, daļu no budžiem [..] uz laiku pārvietoja ārpus republikas teritorijas.
Latvijas PSR vēsture. 2. sējums. Rīga, 1986, 239.–421. lpp.
 
Avots F
9.kl.AvotsF.png
Paraksts fotogrāfijai: Kolhozos vadošā amatā izvirzīti simtiem bijušo kalpu, laukstrādnieku un trūcīgo zemnieku.
Padomju Latvijai 10 gadi. Rīga, Latvijas Valsts izdevniecība,1950.
 
Atsauce:
https://www.visc.gov.lv/lv/20202021-macibu-gada-uzdevumi 9kl_dd_vesture_2021.pdf
Lai iesniegtu atbildi un redzētu rezultātus, Tev nepieciešams autorizēties. Lūdzu, ielogojies savā profilā vai reģistrējies portālā!