28. maijs - LATVIEŠU VALODA
EKSĀMENS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 2. daļas 1. un 2. uzdevums 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prasme identificēt tēmu, izpratne par jēdzienu nozīmēm, skaidrojumiem.
2. 2. daļas 3. uzdevums 3. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prasme analizēt vēstures avotu, noteikt cēloņsakarības.
3. 2. daļas 4.1. uzdevums 3. izziņas līmenis vidēja 5 p. Tekstpratība, prasme interpretēt atšķirības vēstures avotu informācijā.
4. 2. daļas 4.2. uzdevums 3. izziņas līmenis vidēja 5 p. Tekstpratība, prasme interpretēt atšķirības vēstures avotu informācijā.
5. 2. daļas 5.1.- 5.2. uzdevums 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prasme interpretēt vēstures avotus, skaidrot to rašanās vēsturisko kontekstu.
6. 2. daļas 5.3. - 5.4. uzdevums 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prasme interpretēt vēstures avotus, skaidrot to rašanās vēsturisko kontekstu.
7. 2. daļas 6. uzdevums 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Iegūto zināšanu pielietojums saiknē ar doto informāciju, prasme secināt.
8. 2. daļas 7.1. - 7.2. uzdevums 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Prasme analizēt statistikas materiālus.
9. 2. daļas 7.3. - 7.4. uzdevums 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prasme salīdzināt statistikas materiālus, secināt.
10. 2. daļas 8. uzdevums 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Izpratne par vēstures procesu cēloņsakarībām.
11. 2. daļas 9. uzdevums 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Prasme skaidrot vēstures notikuma būtību, sekas, ievērojot faktus, jēdzienus; empātijas spēja.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Papilduzdevums 4. uzdevumam Citi vidēja 2 p. Lasītprasme, prasme kritiski vērtēt informāciju, secināt.
2. Papilduzdevums tēmai Citi vidēja 3 p. Pārbauda, nostiprina jēdzienu zināšanas.
3. Papilduzdevums tēmai Citi vidēja 3 p. Prasme identificēt tēmu, izpratne par jēdzienu nozīmēm, skaidrojumiem.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Diagnosticējošā darba 2. daļas uzdevumi 00:55:00 vidēja 44 p. Izpratne par jēdzienu, procesu nozīmēm, interpretācijām, vēsturisko kontekstu; prasme noteikt avotos prasīto, salīdzināt, interpretēt informāciju; prasme analizēt statistikas datus; prasme noteikt, skaidrot cēloņsakarības, notikumu būtību, lietojot faktus, jēdzienus.