28. maijs - LATVIEŠU VALODA
EKSĀMENS 9. KLASEI

Uzdevumi

1. 1. daļas 1. uzdevums

Grūtības pakāpe: augsta

4
2. 1. daļas 2. uzdevums

Grūtības pakāpe: augsta

4
3. 1. daļas 3. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
4. 1. daļas 4. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
5. 1. daļas 5. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

5
6. 1. daļas 6. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
7. 1. daļas 7. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

5
8. 1. daļas 8. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

6
9. Papilduzdevums 8. uzdevumam

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Diagnosticējošā darba 1. daļas uzdevumi

Grūtības pakāpe: vidēja

51

Materiāli skolotājiem