Grūtības pakāpe:
00:40:00
1. 1. daļas 1. uzdevums 4 p.
2. Papilduzdevums 1. uzdevumam 4 p.
3. 1. daļas 2. uzdevums 4 p.
4. Papilduzdevums 2. uzdevumam 4 p.
5. 1. daļas 3. uzdevums 4 p.
6. 1. daļas 4. uzdevums 4 p.
7. Papilduzdevums 4. uzdevumam 4 p.
8. 1. daļas 5. uzdevums 5 p.
9. 1. daļas 6. uzdevums 4 p.
10. 1. daļas 7. uzdevums 5 p.
11. Papilduzdevums 7. uzdevumam 2 p.
12. 1. daļas 8. uzdevums 6 p.
13. Papilduzdevums 8. uzdevumam 1 p.