Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļas 1. uzdevums 3. izziņas līmenis augsta 4p. Izpratne par vēstures notikumu hronoloģisko secību, norises laiku.
2. 1. daļas 2. uzdevums 3. izziņas līmenis augsta 4p. Zināšanas un izpratne par vēstures notikumu, procesu kopsakarībām.
3. 1. daļas 3. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Pārbauda vēstures jēdzienu zināšanas.
4. 1. daļas 4. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Pārbauda izpratni par valsts svētku un atceres dienu vēsturisko kontekstu.
5. 1. daļas 5. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Zināšanas, prasmes saistīt kultūras liecības ar vēstures periodu.
6. 1. daļas 6. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Nosaka zināšanas, izpratni par vēstures liecību saikni ar vēstures periodu.
7. 1. daļas 7. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Pārbauda zināšanas par kartēm, vēstures procesiem, kurus tās ilustrē.
8. 1. daļas 8. uzdevums 3. izziņas līmenis vidēja 6p. Pārbauda vēstures notikumu cēloņsakarību izpratni.
9. Papilduzdevums 8. uzdevumam 3. izziņas līmenis vidēja 1p. Attīsta lasītprasmi, iemaņas kritiski vērtēt vēstures avotu.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Papilduzdevums 1. uzdevumam Citi vidēja 4p. Pārbauda, papildina zināšanas par vēsturē nozīmīgām personībām, to saikni ar notikumiem.
2. Papilduzdevums 2. uzdevumam Citi vidēja 4p. Pārbauda, nostiprina izpratni par notikumu hronoloģisko secību.
3. Papilduzdevums 4. uzdevumam Citi augsta 4p. Ļauj pārbaudīt zināšanas par nozīmīgiem datumiem - svētku un atceres dienām.
4. Papilduzdevums 7. uzdevumam Citi vidēja 2p. Pārbauda, nostiprina zināšanas un izpratni par tirgotāju sadarbību.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Diagnosticējošā darba 1. daļas uzdevumi 00:40:00 vidēja 51p. Zināšanas, izpratne par notikumiem, to hronoloģiju, savstarpējo saistību, vēsturisko kontekstu, cēloņsakarībām, par vēstures kartēm.