STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļas 1. uzdevums 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Izpratne par vēstures notikumu hronoloģisko secību, norises laiku.
2. 1. daļas 2. uzdevums 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Zināšanas un izpratne par vēstures notikumu, procesu kopsakarībām.
3. 1. daļas 3. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Pārbauda vēstures jēdzienu zināšanas.
4. 1. daļas 4. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Pārbauda izpratni par valsts svētku un atceres dienu vēsturisko kontekstu.
5. 1. daļas 5. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Zināšanas, prasmes saistīt kultūras liecības ar vēstures periodu.
6. 1. daļas 6. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Nosaka zināšanas, izpratni par vēstures liecību saikni ar vēstures periodu.
7. 1. daļas 7. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Pārbauda zināšanas par kartēm, vēstures procesiem, kurus tās ilustrē.
8. 1. daļas 8. uzdevums 3. izziņas līmenis vidēja 6 p. Pārbauda vēstures notikumu cēloņsakarību izpratni.
9. Papilduzdevums 8. uzdevumam 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Attīsta lasītprasmi, iemaņas kritiski vērtēt vēstures avotu.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Papilduzdevums 1. uzdevumam Citi vidēja 4 p. Pārbauda, papildina zināšanas par vēsturē nozīmīgām personībām, to saikni ar notikumiem.
2. Papilduzdevums 2. uzdevumam Citi vidēja 4 p. Pārbauda, nostiprina izpratni par notikumu hronoloģisko secību.
3. Papilduzdevums 4. uzdevumam Citi augsta 4 p. Ļauj pārbaudīt zināšanas par nozīmīgiem datumiem - svētku un atceres dienām.
4. Papilduzdevums 7. uzdevumam Citi vidēja 2 p. Pārbauda, nostiprina zināšanas un izpratni par tirgotāju sadarbību.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Diagnosticējošā darba 1. daļas uzdevumi 00:40:00 vidēja 51 p. Zināšanas, izpratne par notikumiem, to hronoloģiju, savstarpējo saistību, vēsturisko kontekstu, cēloņsakarībām, par vēstures kartēm.