Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 2. daļas 1. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 4p. Izpratne par vēstures notikumiem.
2. 2. daļas 2. uzdevums 3. izziņas līmenis augsta 5p. Zināšanas par karikatūru veidošanas principiem, specifiskiem mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem; izpratne par kārtu sistēmas darbības principiem.
3. 2. daļas 3.1.-3.3. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Tekstpratība; izpratne par vēstures procesiem, jēdzieniem, vēsturiskajām paralēlēm.
4. 2. daļas 3.4. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 4p. Tekstpratība; izpratne par vēstures procesiem, jēdzieniem, vēsturiskajām paralēlēm.
5. 2. daļas 4.1.-4.3. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Tekstpratība; izpratne par vēstures procesiem, jēdzieniem, vēsturiskajām paralēlēm.
6. 2. daļas 4.4. uzdevums 3. izziņas līmenis augsta 2p. Tekstpratība; izpratne par vēstures procesiem, jēdzieniem, vēsturiskajām paralēlēm.
7. 2. daļas 4.5. uzdevums 3. izziņas līmenis augsta 3p. Tekstpratība; izpratne par vēstures procesiem, jēdzieniem, vēsturiskajām paralēlēm.
8. 2. daļas 5. uzdevums 3. izziņas līmenis augsta 5p. Tekstpratība; izpratne par vēstures procesiem, jēdzieniem, vēsturiskajām paralēlēm.
9. 2. daļas 6. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Prasme salīdzināt, konfrontēt dažādus vēstures avotus, tajos atrasto informāciju. Jēdziena "fakts" izpratne demonstrēta darbībā.
10. 2. daļas 7. uzdevums 3. izziņas līmenis augsta 6p. Prasme salīdzināt dažādos vēstures avotos iegūto informāciju, izpratne par jēdzieniem.
11. 2. daļas 8. uzdevums 3. izziņas līmenis augsta 6p. Prasme analizēt un izvērtēt vēstures procesus.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Papilduzdevums Apgaismības ietekme Citi vidēja 3p. Zināšanas un izpratne par to, kas ir vēstures fakts; kādas ir tā cēloņsakarības.
2. Papilduzdevums Revolūcijas cēloņi Citi augsta 4p. Pārbauda, nostiprina cēloņsakarību izpratni.
3. Papilduzdevums Skaidro jēdzienus Citi zema 3p. Pārbauda, nostiprina jēdzienu izpratni.
4. Papilduzdevums Revolūcijas vērtības Citi vidēja 2p. Pārbauda zināšanas, tekstpratību.
5. Papilduzdevums Notikumu hronoloģija Citi augsta 4p. Pārbauda, nostiprina zināšanas par laikmeta notikumu hronoloģiju.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Eksāmena 2. daļas uzdevumi 00:40:00 vidēja 66p. Prasme analizēt dauzdveidīgus vēstures avotus, salīdzināt, konfrontēt to informāciju, izpratne par vēsturiskajām paralēlēm, par procesu cēloņsakarībām.