Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 2. daļas 1. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 4 p. Izpratne par vēstures notikumiem.
2. 2. daļas 2. uzdevums 3. izziņas līmenis augsta 5 p. Zināšanas par karikatūru veidošanas principiem, specifiskiem mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem; izpratne par kārtu sistēmas darbības principiem.
3. 2. daļas 3.1.-3.3. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Tekstpratība; izpratne par vēstures procesiem, jēdzieniem, vēsturiskajām paralēlēm.
4. 2. daļas 3.4. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 4 p. Tekstpratība; izpratne par vēstures procesiem, jēdzieniem, vēsturiskajām paralēlēm.
5. 2. daļas 4.1.-4.3. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Tekstpratība; izpratne par vēstures procesiem, jēdzieniem, vēsturiskajām paralēlēm.
6. 2. daļas 4.4. uzdevums 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Tekstpratība; izpratne par vēstures procesiem, jēdzieniem, vēsturiskajām paralēlēm.
7. 2. daļas 4.5. uzdevums 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Tekstpratība; izpratne par vēstures procesiem, jēdzieniem, vēsturiskajām paralēlēm.
8. 2. daļas 5. uzdevums 3. izziņas līmenis augsta 5 p. Tekstpratība; izpratne par vēstures procesiem, jēdzieniem, vēsturiskajām paralēlēm.
9. 2. daļas 6. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Prasme salīdzināt, konfrontēt dažādus vēstures avotus, tajos atrasto informāciju. Jēdziena "fakts" izpratne demonstrēta darbībā.
10. 2. daļas 7. uzdevums 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Prasme salīdzināt dažādos vēstures avotos iegūto informāciju, izpratne par jēdzieniem.
11. 2. daļas 8. uzdevums 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Prasme analizēt un izvērtēt vēstures procesus.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Papilduzdevums Apgaismības ietekme Citi vidēja 3 p. Zināšanas un izpratne par to, kas ir vēstures fakts; kādas ir tā cēloņsakarības.
2. Papilduzdevums Revolūcijas cēloņi Citi augsta 4 p. Pārbauda, nostiprina cēloņsakarību izpratni.
3. Papilduzdevums Skaidro jēdzienus Citi zema 3 p. Pārbauda, nostiprina jēdzienu izpratni.
4. Papilduzdevums Revolūcijas vērtības Citi vidēja 2 p. Pārbauda zināšanas, tekstpratību.
5. Papilduzdevums Notikumu hronoloģija Citi augsta 4 p. Pārbauda, nostiprina zināšanas par laikmeta notikumu hronoloģiju.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Eksāmena 2. daļas uzdevumi 00:40:00 vidēja 66 p. Prasme analizēt dauzdveidīgus vēstures avotus, salīdzināt, konfrontēt to informāciju, izpratne par vēsturiskajām paralēlēm, par procesu cēloņsakarībām.