Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 2. daļas 1. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 9p. Izpratne par to, kas ir vēstures fakts un kas - vēstures avots, zināšanas par avotu veidiem.
2. 2. daļas 2.1. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Spēja salīdzināt informācijas avotus, izpratne par politkorektumu, attieksmi pret kultūrvēsturisko mantojumu.
3. 2. daļas 2.2. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Spēja formulēt mūsdienu vēsturei un tolerancei atbilstošu, pamatotu viedokli.
4. 2. daļas 3. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prasme veikt statistikas datu analīzi, pamatot secinājuma veidošanos.
5. 2. daļas 4. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Zināšanas, izpratne par vēsturisko kontekstu; par karikatūru veidošanas principiem, specifiskajiem izteiksmes līdzekļiem.
6. 2. daļas 5.1. un 5.2. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Zināšanas, izpratne par stereotipiem vēsturē, to kontekstu; prasme atlasīt, grupēt, pretstatīt informāciju.
7. 2. daļas 5.3. un 5.4. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Zināšanas, izpratne par stereotipiem vēsturē, to kontekstu; prasme atlasīt, grupēt, pretstatīt informāciju.
8. 2. daļas 6. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Izpratne par vēstures procesu cēloņsakarībām, empātija; prasme salīdzināt informācijas avotus.
9. 2. daļas 7. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izpratne par vēsturisko procesu cēloņsakarībām, cilvēka dzīvības vērtību; zināšanas par vēstures globālajiem procesiem pēc 1939.g. 1. novembra.
10. 2. daļas papilduzdevums – notikumu hronoloģija 3. izziņas līmenis augsta 4p. Pārbauda zināšanas, izpratni par procesu pēctecību Latvijā Otrā pasaules kara priekšvakarā, sākumā.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Saisti attēlu ar atbilstošo raksturojumu Citi vidēja 1p. Nostiprina izpratni par personību nozīmi kultūrā, papildina zināšanas.
2. Nosaki vācbaltiešu devumu latviešu sabiedrībai Citi vidēja 1p. Papildina un nostiprina zināšanas par personību devumu sabiedrībai, vairo izpratni par cittautiešu nozīmi latviešu pašapziņas formēšanā.
3. Izvērtē vācbaltiešu aizbraukšanas skaidrojumus Citi vidēja 1p. Nostiprina zināšanas, analīzes prasmi.
4. Pēti avotu par vācbaltiešu izceļošanu Citi vidēja 2p. Papildina zināšanas, izpratni.
5. Papildini tekstu par mazākumtautībām ar pareizajiem jēdzieniem Citi vidēja 5p. Vēstures procesu kopsakarību izpratnes nostiprināšana, zināšanu nostiprināšana, papildināšana.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vācbaltiešu nozīme Latvijā 00:25:00 vidēja 22p. Vācbaltiešu devums latviešu sabiedrības attīstībai, politiskā un sociālā nozīme Latvijā.
2. Viedokļi par vācbaltiešu aizbraukšanu 00:25:00 vidēja 24p. Dažādu pušu viedokļi par aizbraukšanu, tās nozīmi; vēsturiskais situācijas konteksts.
3. Valsts eksāmens vēsturē 2. daļa, 2020. g. 00:40:00 vidēja 36p. 2020. gada valsts eksāmena vēsturē 2. daļas uzdevumi.