23. maijs - ĶĪMIJA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 2. daļas 1. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 9 p. Izpratne par to, kas ir vēstures fakts un kas - vēstures avots, zināšanas par avotu veidiem.
2. 2. daļas 2.1. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Spēja salīdzināt informācijas avotus, izpratne par politkorektumu, attieksmi pret kultūrvēsturisko mantojumu.
3. 2. daļas 2.2. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Spēja formulēt mūsdienu vēsturei un tolerancei atbilstošu, pamatotu viedokli.
4. 2. daļas 3. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prasme veikt statistikas datu analīzi, pamatot secinājuma veidošanos.
5. 2. daļas 4. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Zināšanas, izpratne par vēsturisko kontekstu; par karikatūru veidošanas principiem, specifiskajiem izteiksmes līdzekļiem.
6. 2. daļas 5.1. un 5.2. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Zināšanas, izpratne par stereotipiem vēsturē, to kontekstu; prasme atlasīt, grupēt, pretstatīt informāciju.
7. 2. daļas 5.3. un 5.4. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zināšanas, izpratne par stereotipiem vēsturē, to kontekstu; prasme atlasīt, grupēt, pretstatīt informāciju.
8. 2. daļas 6. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izpratne par vēstures procesu cēloņsakarībām, empātija; prasme salīdzināt informācijas avotus.
9. 2. daļas 7. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izpratne par vēsturisko procesu cēloņsakarībām, cilvēka dzīvības vērtību; zināšanas par vēstures globālajiem procesiem pēc 1939.g. 1. novembra.
10. 2. daļas papilduzdevums – notikumu hronoloģija 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Pārbauda zināšanas, izpratni par procesu pēctecību Latvijā Otrā pasaules kara priekšvakarā, sākumā.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Saisti attēlu ar atbilstošo raksturojumu Citi vidēja 1 p. Nostiprina izpratni par personību nozīmi kultūrā, papildina zināšanas.
2. Nosaki vācbaltiešu devumu latviešu sabiedrībai Citi vidēja 1 p. Papildina un nostiprina zināšanas par personību devumu sabiedrībai, vairo izpratni par cittautiešu nozīmi latviešu pašapziņas formēšanā.
3. Izvērtē vācbaltiešu aizbraukšanas skaidrojumus Citi vidēja 1 p. Nostiprina zināšanas, analīzes prasmi.
4. Pēti avotu par vācbaltiešu izceļošanu Citi vidēja 2 p. Papildina zināšanas, izpratni.
5. Papildini tekstu par mazākumtautībām ar pareizajiem jēdzieniem Citi vidēja 5 p. Vēstures procesu kopsakarību izpratnes nostiprināšana, zināšanu nostiprināšana, papildināšana.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vācbaltiešu nozīme Latvijā 00:25:00 vidēja 22 p. Vācbaltiešu devums latviešu sabiedrības attīstībai, politiskā un sociālā nozīme Latvijā.
2. Viedokļi par vācbaltiešu aizbraukšanu 00:25:00 vidēja 24 p. Dažādu pušu viedokļi par aizbraukšanu, tās nozīmi; vēsturiskais situācijas konteksts.
3. Valsts eksāmens vēsturē 2. daļa, 2020. g. 00:40:00 vidēja 36 p. 2020. gada valsts eksāmena vēsturē 2. daļas uzdevumi.