Grūtības pakāpe:
00:25:00
1. Papildini tekstu par mazākumtautībām ar pareizajiem jēdzieniem 5 p.
2. 2. daļas 4. uzdevums 4 p.
3. 2. daļas 5.1. un 5.2. uzdevums 3 p.
4. 2. daļas 5.3. un 5.4. uzdevums 2 p.
5. 2. daļas 6. uzdevums 3 p.
6. Pēti avotu par vācbaltiešu izceļošanu 2 p.
7. 2. daļas 7. uzdevums 1 p.
8. 2. daļas papilduzdevums – notikumu hronoloģija 4 p.