Uzdevumi

1. 2. daļas 1. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

9
2. 2. daļas 2.1. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

5
3. 2. daļas 2.2. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. 2. daļas 3. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. 2. daļas 4. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
6. 2. daļas 5.1. un 5.2. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. 2. daļas 5.3. un 5.4. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. 2. daļas 6. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. 2. daļas 7. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. 2. daļas papilduzdevums – notikumu hronoloģija

Grūtības pakāpe: augsta

4

Testi

1. Vācbaltiešu nozīme Latvijā

Grūtības pakāpe: vidēja

22
2. Viedokļi par vācbaltiešu aizbraukšanu

Grūtības pakāpe: vidēja

24
3. Valsts eksāmens vēsturē 2. daļa, 2020. g.

Grūtības pakāpe: vidēja

36

Materiāli skolotājiem