Grūtības pakāpe:
00:25:00
1. Saisti attēlu ar atbilstošo raksturojumu 1 p.
2. Nosaki vācbaltiešu devumu latviešu sabiedrībai 1 p.
3. 2. daļas 1. uzdevums 9 p.
4. 2. daļas 2.1. uzdevums 5 p.
5. 2. daļas 2.2. uzdevums 3 p.
6. 2. daļas 3. uzdevums 2 p.
7. Izvērtē vācbaltiešu aizbraukšanas skaidrojumus 1 p.