Uzdevumi

1. 1. daļas 1. uzdevums. Organismu daudzveidība. Sēnes

Grūtības pakāpe: zema

1
2. 1. daļas 2. uzdevums. Bioloģijas zināšanu nozīme. Antibiotiku iedarbība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. 1. daļas 3. uzdevums. Dzīvības organizācijas līmeņi. Populācija

Grūtības pakāpe: zema

1
4. 1. daļas 4. uzdevums. Sugas kritēriji

Grūtības pakāpe: zema

1
5. 1. daļas 5. uzdevums. Evolūcijas likumsakarības. Salīdzinošā anatomija

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. 1. daļas 6. uzdevums. Barošanās ķēdes un tīkli

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. 1. daļas 7. uzdevums. Organismu loma ķīmisko elementu apritē dabā

Grūtības pakāpe: zema

1
8. 1. daļas 8. uzdevums. Prokariotu un eikariotu šūnas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. 1. daļas 9. uzdevums. Šūnas sastāvdaļu nozīme. Goldži komplekss

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. 1. daļas 10. uzdevums. Vielu transports caur šūnas plazmatisko membrānu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. 1. daļas 11. uzdevums. DNS uzbūve

Grūtības pakāpe: zema

1
12. 1. daļas 12. uzdevums. Enzīmu darbības efektivitāti ietekmējošie faktori

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. 1. daļas 13. uzdevums. Olbaltumvielu biosintēze

Grūtības pakāpe: zema

1
14. 1. daļas 14. uzdevums. DNS replikācija

Grūtības pakāpe: zema

2
15. 1. daļas 15. uzdevums. Fotosintēzes produktivitāte

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. 1. daļas 16. uzdevums. Imunitāte

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. 1. daļas 17. uzdevums. Cilmes šūnu izmantošana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. 1. daļas 18. uzdevums. Asinsrite

Grūtības pakāpe: vidēja

1
19. 1. daļas 19. uzdevums. Biotehnoloģijas. Klonēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
20. 1. daļas 20. uzdevums. Ģenētika

Grūtības pakāpe: zema

1
21. 1. daļas 21. uzdevums. Refleksa loks

Grūtības pakāpe: vidēja

2
22. 1. daļas 22. uzdevums. Testosterona loma organismā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
23. 1. daļas 23. uzdevums. Embrionālā attīstība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
24. 1. daļas 24. uzdevums. Gremošanas sistēmas darbība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
25. 1. daļas 25. uzdevums. Taksonu raksturīgās pazīmes. Kladogrammas analīze

Grūtības pakāpe: vidēja

2
26. 1. daļas 26. uzdevums. Hormonālais piesārņojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
27. 2. daļas 1. uzdevums. Organismu daudzveidība. Kosas

Grūtības pakāpe: vidēja

3
28. 2. daļas 2. uzdevums. Barības tīkli. Invazīvās sugas

Grūtības pakāpe: vidēja

3
29. 2. daļas 3. uzdevums. Pētnieciskais darbs. Pupiņu augšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
30. 2. daļas 4. uzdevums. Mejoze

Grūtības pakāpe: vidēja

3
31. 2. daļas 5. uzdevums. Ģenētika. Ciltskoka analīze

Grūtības pakāpe: vidēja

4
32. 2. daļas 6. uzdevums. Starpsugu attiecības

Grūtības pakāpe: vidēja

3
33. 2. daļas 7. uzdevums. Šūnas sastāvdaļu nozīme. Mitohondriji

Grūtības pakāpe: vidēja

3
34. 2. daļas 8. uzdevums. Veselīgs uzturs

Grūtības pakāpe: vidēja

3
35. 2. daļas 9. uzdevums. Elpošanas orgānu sistēmas atbilstība dzīves videi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
36. 2. daļas 10. uzdevums. Biotehnoloģijas. Augu ģenētiskā modificēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
37. 3. daļas 1. uzdevums. Ekoloģisko problēmu risinājumi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
38. 3. daļas 3. uzdevums. Gaismas viļņu garuma ietekmi uz hlorofila absorbcijas intensitāti

Grūtības pakāpe: augsta

6

Testi

Materiāli skolotājiem