75p.

Tēmā "Valsts eksāmens bioloģijā 2011. g." pieejami 42 treniņuzdevumi no iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem.

Lai piekļūtu uzdevumiem, nepieciešams aktīvs PROF pieslēgums.