Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10p.
1. Augu un dzīvnieku šūnu atšķirības 1p.
2. Eritrocītu pielāgotība 1p.
3. Sugas ekoloģiskie kritēriji 1p.
4. Tauriņziežu simbioze 1p.
5. Dzīvības organizācijas līmeņi 1p.
6. Elpošanas kustības 1p.
7. Vīrusu, baktēriju, vienšūņu uzbūve 1p.
8. Augu ārējās pazīmes. 1p.
9. Ģenētiskās informācijas glabāšana 1p.
10. Dzīvnieku enerģijas iegūšanas veids 1p.