Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

7p.
1. Dihibrīdā krustošana 1p.
2. Monohibrīdā krustošana 1p.
3. Hemofīlijas iedzimšana 4p.
4. Dabiskā izlase 1p.