Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5p.
1. Sugas ekoloģiskie kritēriji 1p.
2. Tauriņziežu simbioze 1p.
3. Barošanās ķēdes 1p.
4. Starpsugu attiecību veidi 2p.