STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Eksāmena formulu lapa 9. klases matemātikas eksāmena formulu lapa

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļas 1. uzd. Funkcijas (2017) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Atpazīst analītiski dotu lineāru funkciju
2. 1. daļas 2. uzd. Summas vai starpības kvadrāts (2017) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Lieto summas vai starpības kvadrāta formulu
3. 1. daļas 3. uzd. Trigonometrisko funkciju vērtības (2017) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Atpazīst sinusa un kosinusa vērtības 30, 60 vai 45 grādu leņķiem.
4. 1. daļas 4. uzd. Funkcijas definīcija (2017) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Atpazīst funkciju
5. 1. daļas 5. uzd. Četrstūra leņķi (2017) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka, vai doti četrstūra leņķi
6. 1. daļas 6. uzd. Definīcijas apgabals (2017) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Atpazīst skaitli, ar kuru kvadrātsaknei nav jēgas
7. 1. daļas 7. uzd. Kombinatorika (2017) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Permutācijas
8. 1. daļas 8. uzd. Līdzīgas saknes (2017) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Līdzīgu sakņu summa
9. 1.daļas 9. uzd. Simetrija (2017) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izvēlēties figūru ar atbilstošu simetrijas asu skaitu
10. 1. daļas 10. uzd. Nevienādība (2017) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izvēlas pareizo intervālu
11. 1. daļas 11. uzd. Mērogs (2017) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Dots attālums kartē un mērogs, pāreja no cm uz km
12. 1. daļas 12. uzd. Reizinājums (2017) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Decimāldaļu reizina ar 10 kvadrātu vai kubu
13. 1. daļas 13. uzd. Pakāpe (2017) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Kāpina reizinājumu
14. 1. daļas 14. uzd. Izteikšana no formulas (2017) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izsaka lielumu no formulas, kurā ir daļa
15. 1. daļas 15. uzd. Procenti (2017) 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka procentus. Teksta uzdevums.
16. 1. daļas 16. uzd. Procenti II (2017) 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka preces sākotnējo cenu, ja dota jaunā cena un nocenojuma procenti
17. 1. daļas 17. uzd. Izteiksmes kopsaucējs (2017) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Atrod kopsaucēju
18. 1. daļas 18. uzd. Pretēja daļa (2017) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka daļveida izteiksmei pretējo izteiksmi
19. 1. daļas 19. uzd. Daļveida vienādojums (2017) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Racionālas daļas vienādība ar 0
20. 1. daļas 20. uzd. Varbūtība (2017) 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. 11 bumbiņas ar skaitļiem
21. 1. daļas 22. uzd. Hipotenūzas aprēķināšana (2017) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Pitagora teorēma. Veseli skaitļi
22. 1. daļas 23. uzd. Loka garums (2017) 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dots loka leņķiskais lielums un r.l. garums
23. 1. daļas 24. uzd. Piramīda (2017) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka šķautņu skaitu
24. 1. daļas 25. uzd. Rombs (2017) 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atrod pretpiemēru
25. 2. daļas 1.a) uzd. Lineāra nevienādība (2017) 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Iekavu atvēršana, dalīšana ar negatīvu skaitli
26. Kvadrātfunkcijas monotonitātes intervāli (2017) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. No grafika nosaka kvadrātfunkcijas augšanas vai dilšanas intervālu.
27. 2. daļas 1.b) uzd. Polinomu reizināšana (2017) 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Polinomu reizināšana un vērtības aprēķināšana (daļa)
28. 2. daļas 1.c) uzd. Racionālu daļu dalīšana (2017) 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Daļu dalīšana, kvadrātu starpības formula, saīsināšana
29. 2. daļas 2. uzd. Trapeces laukums (2017) 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Aprēķina vienādsānu trapeces augstumu no taisnleņķa trijstūra un trapeces laukumu.
30. 2. daļas 3. uzd. Statistikas elementi (2017) 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Nosaka modu, mediānu, vidējo
31. 2. daļas 4. uzd. Trijstūru līdzība (2017) 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Saskata kāpšļu leņķus, pierāda un aprēķinos izmanto trijstūru līdzību
32. 2. daļas 5. uzd. Cilindrs (2017) 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Aprēķina pamata rādiusu no sānu izklājuma. Aprēķina pilnas virsmas laukumu
33. 2. daļas 6. uzd. Vienādojumu sistēma (2017) 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Lineārs un kvadrātvienādojums. Der saskaitīšanas un ievietošanas metode
34. 2. daļas 7. uzd. Progresija (2017) 2. izziņas līmenis augsta 5 p. Aritmētiskā progresija teksta uzdevumā. Vienādojums attiecībā uz S un an
35. 2. daļas 8. uzd. Kustības grafiks (2017) 2. izziņas līmenis augsta 7 p. Nolasa ceļa grafiku, lieto ātruma formulu, atņem daļas

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļas 1.-13. uzdevums (2017) 00:00:00 vidēja 13 p.
2. 1. daļas 14. -25. uzdevums (2017) 00:00:00 vidēja 13 p.
3. 2. daļas algebras uzdevumi (2017) 00:00:00 vidēja 15 p.
4. 2. daļas teksta uzdevumi (2017) 00:00:00 vidēja 15 p. Statistika, aritmētiskā prograsija, ceļa grafiks
5. 2. daļas ģeometrijas uzdevumi (2017) 00:00:00 vidēja 17 p. Trapece, trijstūru līdzība, cilindrs